Views
7 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Meniul de vizualizare

Meniul de vizualizare Pentru detalii privind funcþionarea 1 pag. 30 Exemplu: Secþionarea filmului cu numãrul 101_0002 În continuare este descris un exemplu de secþionare a unui film numerotat cu 101_0002 ºi ºtergerea lui în urmãtoarea configuraþie a fiºierului. 1. Secþionarea scenei A. 101_0002 este secþionat în 101_0004 ºi 101_0005. 2. Secþionarea scenei B. Punct de secþionare 101_0005 este secþionat în 101_0006 ºi 101_0007. 3. ªtergerea scenelor A ºi B dacã acestea nu sunt necesare. Punct de secþionare ªtergere ªtergere 4. Rãmân numai scenele dorite. Procedurã 1 Afiºaþi pe ecran filmul care vreþi sã fie secþionat. 2 Apãsaþi MENU pentru a fi afiºat meniul. 3 Selectaþi [ ] (secþionare) folosind b/B ale butonului de comandã, apoi apãsaþi z. 4 Selectaþi [OK] cu v, apoi apãsaþi z. Începe redarea filmului. 48

Meniul de vizualizare Pentru detalii privind funcþionarea 1 pag. 30 5 Apãsaþi z în punctul unde vreþi sã fie secþionat filmul. • Când doriþi sã stabiliþi mai exact punctul, selectaþi [c/C] (cadru înapoi/înainte) ºi fixaþi punctul de secþionare folosind b/B. • Dacã doriþi sã modificaþi punctul de secþionare, selectaþi [Cancel]. Redarea filmului este reluatã. 6 Selectaþi [OK] cu v/V, apoi apãsaþi z. 7 Selectaþi [OK] cu v, apoi apãsaþi z. Filmul este secþionat. • Filmelor secþionate le sunt alocate numere noi, dupã care sunt înregistrate ca cele mai recente filme din directorul de înregistrare selectat. • Nu puteþi secþiona urmãtoarele tipuri de imagini : – fotografii, – filme care nu sunt suficient de lungi pentru a fi secþionate (care sunt mai scurte de circa douã secunde) – filme protejate (pag. 43). (Reglaj) : Modificarea elementelor de reglaj Vezi pagina 50. Trimming : Înregistrarea unei imagini mãrite Se înregistreazã imagini mãrite (pagina 28) sub forma unui nou fiºier. Trimming (înregistrarea unei imagini mãrite) Return (revenire) Urmãriþi procedura de mai jos. Se renunþã la aceastã operaþie. 1 Apãsaþi MENU în timpul mãririi la redare pentru a fi afiºat meniul. 2 Selectaþi [Trimming] folosind B al butonului de comandã, apoi apãsaþi z. 3 Selectaþi dimensiunea doritã cu v/V, apoi apãsaþi z. Imaginea este stocatã, iar cea originalã este afiºatã din nou. • Imaginea mãritã este înregistratã în directorul de înregistrare selectat, sub forma celui mai nou fiºier, imaginea originalã fiind în continuare pãstratã. • Este posibil sã scadã calitatea imaginilor mãrite. • Nu puteþi mãri o imagine astfel încât sã ajungã la un raport al laturilor de 3:2 sau 16:9. 49