Views
8 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Cuprins Meniul pentru

Cuprins Meniul pentru vizualizare ............................................................... 43 (Director) : Selectarea directorului de vizualizare a imaginilor - (Protejare) : Evitarea ºtergerii accidentale a imaginilor DPOF : Ataºarea marcajelor pentru ordinea de imprimare (Imprimare) : Tipãrirea imaginilor cu ajutorul unei imprimante (Succesiune de imagini) : Redarea unei serii de imagini (Redimensionare) : Modificarea dimensiunii unei imagini înregistrate (Rotire) : Rotirea fotografiilor (Secþionare) : Secþionarea filmelor (Reglaje) : Modificarea elementelor de reglaj Trimming : Înregistrarea unei imagini mãrite Folosirea interfeþei de reglaje Utilizarea elementelor de reglaj.................................................. 50 Camera .................................................................................. 51 Modul AF (Focalizarea Automatã) Reducerea efectului de ochi roºii Mãrire digitalã Iluminarea de asistenþã Ghidul funcþiilor Reluarea automatã Memory Stick Tool ................................................................... 54 Formatare Memory Stick Tool ................................................................... 55 Formatare Schimbarea directorului de înregistrare Crearea directorului de înregistrare Copiere Setup 1 ................................................................................... 58 Iluminarea ecranului LCD Limbã (doar la DSC-W55) Semnal sonor Iniþializare Setup 2 .................................................................................... 59 Numãrul fiºierului Ieºire Video Conexiunea USB Potrivirea ceasului Conectarea camerei la un televizor Vizualizarea imaginilor la televizor .............................................. 61 4

Cuprins Folosirea calculatorului Utilizarea unui calculator Windows................................................ 63 Instalarea software-ului (furnizat) ................................................... 65 Copierea imaginilor pe calculator ................................................. 66 Vizualizarea cu ajutorul camerei a imaginilor stocate pe un calculator (folosind o unitate de memorie “Memory Stick Duo”) ............ 73 Utilizarea aplicaþiei software “Picture Motion Browser” (furnizatã) . 74 Utilizarea unui calculator Macintosh .............................................. 80 Imprimarea fotografiilor Cum se imprimã fotografiile ......................................................... 82 Imprimarea directã folosind o imprimantã compatibilã PictBridge 83 Imprimarea fotografiilor la un magazin specializat......................... 87 Soluþionarea defecþiunilor Soluþionarea defecþiunilor ............................................................. 89 Indicatoare ºi mesaje de avertizare ............................................ 100 Informaþii suplimentare Utilizarea camerei digitale în strãinãtate — surse de alimentare . 103 Despre unitatea “Memory Stick” ................................................. 104 Despre acumulator ..................................................................... 106 Despre încãrcãtorul pentru acumulator ........................................ 107 Index Index .......................................................................................... 108 5