Views
3 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Folosirea interfeþei de

Folosirea interfeþei de reglaje Utilizarea elementelor de reglaj Puteþi modifica reglajele implicite cu ajutorul Interfeþei de reglaje. Buton v/V/b/B Buton z Buton de comandã Buton MENU 1 Apãsaþi butonul MENU pentru a fi afiºat meniul. 2 Dupã ce apãsaþi B la butonul de comandã, mergeþi la reglajul (Setup), apoi apãsaþi din nou B. 3 Apãsaþi v/V/b/B la butonul de comandã pentru a selecta elementul de reglaj asupra cãruia vreþi sã acþionaþi. Chenarul care înconjoarã elementul selectat devine de culoare galbenã. 4 Apãsaþi z pentru a stabili valoarea doritã. Pentru a opri afiºarea interfeþei de reglaje (Setup), apãsaþi MENU. Pentru a reveni la meniul din interfaþa de reglaje (Setup), apãsaþi de mai multe ori b la butonul de comandã. • Apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator pentru a închide interfaþa (Setup) ºi a reveni la modul de înregistrare. Când meniul nu este afiºat Apãsaþi mai mult timp butonul MENU pentru ca sã fie afiºatã interfaþa de reglaje (Setup). 50 Pentru a renunþa la reglajele (Setup). Selectaþi [Cancel] în cazul în care aceastã indicaþie apare pe ecran, apoi apãsaþi z la butonul de comandã. Dacã respectiva indicaþie nu apare, selectaþi din nou reglajul anterior. • Valoarea stabilitã este menþinutã ºi dupã ce este opritã alimentarea.

Camera Pentru detalii privind funcþionarea 1 pag. 50 Reglajele implicite sunt marcate cu simbolul . Modul AF (Focalizarea Automatã) Selecteazã modul de funcþionare cu focalizare automatã. Single (S AF) Focalizarea este reglatã automat când este apãsat ºi menþinut pe jumãtate apãsat butonul declanºator. Acest mod este util la înregistrarea subiectelor statice. Monitor (M AF) Focalizarea este reglatã automat înainte de a fi apãsat ºi menþinut pe jumãtate apãsat butonul declanºator. Acest mod scurteazã perioada de timp necesarã pentru focalizare. • Energia acumulatorului se consumã mai rapid decât în modul [Single]. Digital Zoom (Mãrire digitalã) Selecteazã modul de mãrire digitalã. Camera mãreºte imaginile folosind mãrirea opticã (pânã la maxim 3×). Când scala de mãrire depãºeºte 3×, camera va folosi fie mãrirea inteligentã, fie pe cea digitalã de precizie. Smart (Mãrire inteligentã) (S ) Precision (Mãrire digitalã de precizie) (P ) Off Imaginile sunt mãrite digital, fãrã aproape nici o distorsiune. Aceasta nu este disponibilã când dimensiunea imaginii este [7M] sau [3:2]. • Scala maximã de mãrire corespunzãtoare variantei “Smart zoom” este prezentatã în tabelul de mai jos. Toate dimensiunile imaginilor sunt mãrite pânã la maxim 6×, însã calitatea imaginii scade. Nu este utilizatã mãrirea digitalã. Dimensiunea imaginii ºi scala de mãrire maximã la folosirea Mãririi inteligente (Smart zoom). Dimensiune Scala de mãrire maximã 5 M aprox. 3,6 × 3 M aprox. 4,5 × 2 M aprox. 5,6 × VGA aprox. 14 × 16:9 aprox. 4,8 × 51