Views
1 week ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Camera Pentru detalii

Camera Pentru detalii privind funcþionarea 1 pag. 50 • Când apãsaþi butonul de mãrire (zoom), apare indicatorul scalei de mãrire, aºa cum este ilustrat în continuare. Partea dinspre W a acestei scale reprezintã zona mãririi optice, iar cea dinspre T este zona mãririi digitale Indicatorul scalei de mãrire • Scala maximã de mãrire corespunzãtoare mãririi inteligente/mãririi de precizie include scala mãririi optice. • Zona de autofocalizare nu este afiºatã când folosiþi mãrirea digitalã. Indicatorul sau clipeºte ºi are loc focalizarea automatã (AF). Are prioritate subiectul aflat în centrul cadrului. • Când utilizaþi mãrirea inteligentã, este posibil ca imaginea de pe ecran sã parã grosierã. Acest fenomen nu afecteazã deloc imaginea înregistratã. Function Guide (Ghidul funcþiilor) Când acþionaþi camera, este afiºatã descrierea funcþiilor. On (pornit) Off (oprit) Este afiºatã descrierea funcþiilor. Nu este afiºatã descrierea funcþiilor. Red Eye Reduction (Reducerea efectului de ochi roºii) Este diminuat fenomenul de ochi-roºii când este utilizat bliþul. Selectaþi aceastã opþiune înainte de a înregistra. On ( ) Reduce fenomenul de ochi-roºii. • Bliþul lumineazã stroboscopic de douã sau de mai multe ori înainte de înregistrare. Off Nu este utilizatã funcþia de reducere a fenomenului de ochi roºii. • Deoarece dureazã câteva secunde pânã ce butonul declanºator este acþionat, menþineþi aparatul nemiºcat pentru a evita efectele vibraþiilor. Totodatã, nu lãsaþi subiectul sã se deplaseze. • Este posibil ca reducerea efectului de ochi roºii sã nu fie realizatã corespunzãtor în funcþie de diferenþele individuale, de distanþa pânã la subiect, de faptul cã iluminarea stroboscopicã dinaintea înregistrãrii este sau nu vãzutã de subiect sau de alte condiþii. 52

Camera Pentru detalii privind funcþionarea 1 pag. 50 AF Illuminator (Iluminarea de asistenþã) Iluminarea de asistenþã AF furnizeazã luminã de umplere care ajutã la focalizarea cu mai multã uºurinþã pe subiecte aflate în spaþii întunecate. Asistenþa AF emite luminã roºie care permite camerei foto sã focalizeze mai uºor când butonul declanºator este pe jumãtate apãsat, pânã ce focalizarea este blocatã. În acest moment apare indicatorul . Auto Off Este utilizatã Iluminarea de asistenþã AF. Nu este utilizatã Iluminarea de asistenþã AF. • Dacã subiectul nu primeºte suficientã luminã prin Iluminarea de asistenþã AF sau dacã subiectul nu contrasteazã suficient cu fundalul, focalizarea nu se va realiza. (Se recomandã o distanþã de aproximativ 3,0 m (zoom : W) ºi 2,0 m (zoom : T). • Focalizarea este realizatã atât timp cât lumina provenitã de la Iluminarea de asistenþã AF ajunge la subiect, chiar dacã aceasta cade uºor descentrat pe subiect. • Când este aleasã Focalizarea la distanþe predefinite (pag. 33), funcþia AF Illuminator (Iluminarea de asistenþã AF) nu acþioneazã. • Zona de autofocalizare nu este afiºatã. Indicatorul sau clipeºte, iar focalizarea automatã acþioneazã, acordând prioritate subiectului aflat aproape de centrul cadrului. • Iluminarea de asistenþã AF nu acþioneazã când la Selecþia scenei este aleasã una dintre variantele (modul amurg) sau (modul peisaj) . • Lumina emisã de asistenþa AF este foarte strãlucitoare. Cu toate cã nu reprezintã un pericol, nu priviþi de aproape, direct spre sursa de luminã de asistenþã. Auto Review (Reluarea automatã) Imaginea înregistratã este afiºatã pe ecran timp de circa douã secunde imediat dupã fotografiere. On Off Este utilizatã funcþia Auto Review. Nu este utilizatã funcþia Auto Review. • Dacã apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator în aceastã perioadã, imaginea afiºatã dispare ºi puteþi înregistra imediat urmãtoarea imagine. 53