Views
8 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Setup 2 Pentru detalii

Setup 2 Pentru detalii privind funcþionarea 1 pag. 50 Video Out (Ieºire video) Este stabilit semnalul video de ieºire în funcþie de sistemul TV color al echipamentului video conectat. Sistemul TV color diferã în funcþie de þãri sau regiune. Dacã doriþi sã vizualizaþi imaginile pe ecranului unui televizor, consultaþi pagina 62 pentru a afla ce sistem este valabil în þara sau regiunea în care este utilizatã camera foto. NTSC PAL Stabileºte pentru semnalul video de ieºire varianta NTSC (spre exemplu pentru S.U.A., Japonia). Stabileºte pentru semnalul video de ieºire varianta PAL (spre exemplu pentru Europa). Clock Set (Potrivirea ceasului) Sunt stabilite data ºi ora. 1 Selectaþi [OK] cu v la butonul de comandã, apoi apãsaþi z. 2 Selectaþi formatul de afiºare a datei cu v/V, apoi apãsaþi z. 3 Selectaþi fiecare element în parte cu b/B ºi stabiliþi valoarea numericã care sã îi corespundã folosind v/V, apoi apãsaþi z. 4 Selectaþi [OK] cu B, apoi apãsaþi z. Pentru a renunþa la potrivirea ceasului Selectaþi [Cancel], apoi apãsaþi z. 60

Conectarea camerei la un televizor Vizualizarea imaginilor la televizor Puteþi viziona imaginile pe un ecran TV conectând camera la televizor. Înainte de a conecta camera cu televizorul opriþi ambele aparate. 1 Conectaþi camera la televizor. DSC-W55 2 Porniþi televizorul ºi puneþi comutatorul pentru TV/intrare video în poziþia “video”. • Pentru amãnunte consultaþi manualul de instrucþiuni al televizorului. 3 Apãsaþi butonul (redare) pentru a porni camera foto. 1 Spre mufele de intrare audio/video Butonul (redare) 2 Cãtre mufa multifuncþionalã Cablu pentru mufa multifuncþionalã Buton de comandã • Vã rugãm sã aºezaþi camera cu ecranul îndreptat în sus. DSC-W35 Cablu A / V 2 Spre mufa de ieºire A / V Fotografiile înregistrate cu camera dvs. vor apãrea pe ecranul televizorului. Apãsaþi pe b/B ale butonului de comandã pentru a alege imaginea doritã. • La folosirea camerei în strãinãtate poate fi necesar sã modificaþi semnalul video de ieºire pentru a se potrivi cu sistemul televizorului dvs. (pag. 60). 1 Spre mufele de intrare audio/video • În cazul în care televizorul dvs. are mufe de intrare stereo, conectaþi mufa audio (neagrã) a cablului pentru mufa multifuncþionalã (DSC-W55) sau a cablului A/V (DSC-W35) la mufa audio stângã a televizorului. 61