Views
7 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Vizualizarea imaginilor

Vizualizarea imaginilor la televizor Despre sistemele TV color Pentru a putea urmãri imaginile pe ecranul TV aveþi nevoie de un televizor cu o mufã de intrare video ºi de un cablu pentru mufa multifuncþionalã (DSC-W55), respectiv de unul A/V (DSC-W35). Sistemul de culoare TV trebuie sã fie acelaºi cu cel al camerei foto. Consultaþi lista urmãtoare pentru a afla sistemul TV color utilizat în þara sau regiunea în care vã aflaþi. Sistem NTSC Insulele Bahamas, Bolivia, Canada, America Centralã, Chile, Columbia, Ecuador, Filipine, Guyana, Jamaica, Japonia, Korea, Mexic, Peru, S.U.A., Surinam, Taiwan, Venezuela, etc. Sistem PAL Australia, Austria, Belgia, China, Republica Cehia, Danemarca, Elveþia, Finlanda, Germania, Hong Kong, Italia, Kuwait, Malaysia, Marea Britanie, Norvegia, Noua Zeelandã, Olanda, Polonia, Portugalia, Singapore, Republica Slovacia, Spania, Suedia, Tailanda, Ungaria etc. Sistem PAL-M Brazilia Sistem PAL-N Argentina, Paraguay, Uruguay Sistem SECAM Bulgaria, Franþa, Guiana, Iran, Irak, Monaco, Rusia, Ukraina, etc. 62

Folosirea calculatorului Utilizarea unui calculator Windows Pentru detalii legate de utilizarea calculatorului Macintosh, consultaþi secþiunea “Utilizarea unui calculator Macintosh” de la pagina 80. Aceastã secþiune descrie conþinutul interfeþelor corespunzãtoare versiunii în limba englezã. Instalaþi mai întâi aplicaþiile software (furnizate) (pag. 65) Copierea imaginilor pe calculator (pag. 66) • Vizualizarea imaginilor la calculator. Bucuraþi-vã de imagini folosind aplicaþiile software “Picture Motion Browser” (pag. 74) • Vizualizarea imaginilor stocate pe calculator. • Vizualizarea fotografiilor organizate dupã datã. • Realizarea de montaje ale imaginilor. • Indicarea pe hãrþi afiºate online a locurilor unde se fotografiazã. (Pentru aceasta trebuie sã fiþi conectaþi la internet.) • Crearea unui disc cu datele noi. (Este necesar un dispozitiv de inscripþionare de CD-uri sau de DVD-uri). • Imprimarea sau stocarea fotografiilor avâd inseratã data. 63