Views
7 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Copierea imaginilor pe

Copierea imaginilor pe calculator Aceastã secþiune descrie procesul folosind spre exemplificare un calculator Windows. Puteþi copia imagini de la camera foto la calculator dupã cum urmeazã. Pentru un calculator cu slot pentru “Memory Stick” Scoateþi unitatea “Memory Stick Duo” din camerã ºi introduceþi-o în Adaptorul Memory Stick Duo. Introduceþi adaptorul Memory Stick Duo în calculator, apoi copiaþi imaginile. • Puteþi copia imaginile introducând unitatea “Memory Stick Duo” în slotul care îi este destinat la calculator indiferent dacã sistemul de operare utilizat este Windows 95 / 98 / 98 Second Edition / NT/Me. • Dacã nu este recunoscutã o memorie “Memory Stick PRO Duo”, consultaþi pagina 94. Pentru un calculator fãrã slot pentru “Memory Stick” Urmaþi etapele de la 1 la 4 ale procedurii de la pagina 66 la 70 pentru a copia imagini. • Dacã utilizaþi Windows 2000, instalaþi aplicaþia software (furnizatã) înainte de a acþiona în continuare aparatul. În cazul Windows XP, instalarea nu este necesarã. • Interfeþele prezentate în aceastã secþiune sunt exemplificãri pentru copierea imaginilor de pe “Memory Stick Duo”. Etapa 1 : Pregãtirea camerei ºi a calculatorului 1 Introduceþi în camera foto unitatea “Memory Stick Duo” având înregistrate pe ea imaginile care vã intereseazã. • Când copiaþi imagini în memoria internã, acest pas nu este necesar. 2 Introduceþi în camera foto un acumulator încãrcat suficient sau cuplaþi aparatul la o prizã de perete prin intermediul adaptorului de reþea (nu este furnizat) (DSC-W35/W55) ºi conectaþi cablul USB, A/V, DC IN pentru mufa multifuncþionalã (nu este furnizat) (numai la DSC-W55). • Când copiaþi imaginile de la camera foto pe calculator folosind alimentarea de la un acumulator care mai are puþinã energie înmagazinatã, operaþia poate eºua sau informaþiile se pot deteriora în cazul în care acumulatorul se descarcã prea repede. 3 Apãsaþi butonul (redare) pentru a porni calculatorul. Relativ la Windows 95 / 98 / 98 Second Edition / NT / Me Aceastã camerã nu este compatibilã cu aceste versiuni ale sistemului de operare Windows. Dacã folosiþi un calculator fãrã slot pentru Memory Stick, utilizaþi un dispozitiv de citire/ scriere pentru Memory Stick pentru a copia imaginile de pe “Memory Stick Duo” pe calculator. Pentru copierea imaginilor din memoria internã pe calculator, copiaþi imaginile mai întâi pe “Memory Stick Duo”, apoi de acolo pe calculator. Butonul (redare) 66

Copierea imaginilor pe calculator Etapa 2 : Conectarea camerei ºi a calculatorului DSC-W55 Pe afiºajul cu cristale lichide al camerei foto apare mesajul “USB Mode Mass Storage”. Indicatori de acces* Cablu pentru mufa multifuncþionalã DSC-W35 2 Spre multiconector 1 Spre o mufã USB La realizarea pentru prima datã a conexiunii USB, calculatorul ruleazã în mod automat programul pentru a recunoaºte camera foto. Vã rugãm sã aºteptaþi. * Pe durata comunicãrii dintre camerã ºi calculator, indicatorii de acces devin roºii. Nu acþionaþi calculatorul pânã ce indicatorii de acces nu devin de culoare albã. • Dacã mesajul “USB Mode Mass Storage” nu apare, alegeþi pentru [USB Connect] varianta [Mass Storage] (pagina 59). • Când aplicaþia software (furnizatã) a fost instalatã, poate fi afiºatã interfaþa [Import Images] (pagina 75). În acest caz, puteþi importa direct imagini folosind “Picture Motion Browser”. Cablu USB 2 Spre (mufa USB) 1 Spre un conector USB • În cazul Windows XP, pe desktop apare fereastra AutoPlay. Etapa 3-A:Copierea imaginilor pe calculator • Pentru Windows 2000, urmaþi procedura explicatã la “Etapa 3-B : Copierea imaginilor pe calculator”, la pagina 69. • Pentru Windows XP, când nu este afiºatã automat interfaþa pe ecran, urmaþi procedura explicatã la “Etapa 3-B : Copierea imaginilor pe calculator”, la pagina 69. Aceastã secþiune descrie un exemplu de copiere a imaginilor în directorul “My Documents”. 67