Views
7 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Tehnici de bazã pentru

Tehnici de bazã pentru obþinerea unor imagini mai bune Focalizare Expunere Culoare Calitate Aceastã secþiune descrie operaþiile de bazã necesare pentru a putea folosi corespunzãtor camera foto. Sunt descrise procedurile de utilizare a diferitelor funcþii ale camerei cum ar fi comutatorul de mod (pag. 18), meniurile (pag. 30) ºi altele. Focalizare Focalizarea cu succes asupra unui subiect Când apãsaþi pe jumãtate butonul declanºator, camera regleazã în mod automat focalizarea (Auto Focus). Aveþi grijã sã apãsaþi butonul declanºator numai pe jumãtate. Apãsarea bruscã ºi completã a butonului declanºator. Apãsarea pe jumãtate a butonului declanºator Indicatorul AE/AF blocat clipeºte , Indicatorul rãmâne aprins/se emite un semnal sonor Apãsaþi complet butonul declanºator Pentru a fotografia subiecte pentru care focalizarea este dificil de reglat T [Focus] (pag. 33) Dacã imaginea este neclarã ºi dupã focalizare, este posibil sã fie aºa din cauza miºcãrii involuntare a aparatului. T Citiþi “Recomandãri pentru evitarea imaginilor neclare” (în continuare). Recomandãri pentru evitarea imaginilor neclare Menþineþi camera în poziþie stabilã, având mâinile în lateralã. Se recomandã sã vã sprijiniþi de un copac sau de o clãdire lângã care vã aflaþi, pentru mai multã stabilitate. Înregistrarea cu o întârziere de 2 secunde stabilitã cu cronometrul propriu sau folosirea unui trepied pot fi, de asemenea, eficiente. Folosiþi bliþul când înregistraþi în condiþii de iluminare slabã. 6

Expunere Reglarea intensitãþii luminoase Puteþi obþine diferite imagini reglând expunerea ºi sensibilitatea ISO. Expunerea reprezintã cantitatea de luminã pe care camera foto o primeºte când eliberaþi obturatorul. Viteza obturatorului = Perioada de timp Expunere : cât camera primeºte luminã Aperturã = Dimensiunea orificiului prin care lumina pãtrunde în aparat Sensibilitate ISO (Index de expunere recomandat) = Sensibilitatea la înregistrare Supraexpunere = prea multã luminã. Imaginea are prea mult alb Expunere corectã Subexpunere = prea puþinã luminã. Imaginea este prea întunecatã Pentru expunere este aleasã automat valoarea corectã atunci când este ales modul automat de reglaj. Ea poate fi reglatã ºi manual, cu ajutorul funcþiilor urmãtoare : Reglaj EV (diferenþa faþã de expunerea stabilitã de camera foto) Vã permite sã reglaþi expunerea care a fost determinatã de camera foto. T pag. 23 Metering mode (metoda de mãsurare) Vã permite sã schimbaþi partea subiectului unde se vor efectua mãsurãtorile pentru determinarea expunerii. T pag. 35 Reglarea sensibilitãþii ISO (Index de expunere recomandat) ISO este unitatea de mãsurã care estimeazã câtã luminã primeºte un dispozitiv de formare a imaginii. Chiar dacã expunerea este aceeaºi, imaginile vor diferi în funcþie de sensibilitatea ISO. Pentru a ajusta sensibilitatea ISO, consultaþi pagina 37. Sensibilitate ISO crescutã Sunt înregistrate imagini luminoase chiar ºi atunci când se fotografiazã în spaþii întunecate. Imaginea tinde însã sã prezinte zgomot. Sensibilitate ISO scãzutã Înregistreazã o imagine mai uniformã, care însã poate fi mai întunecatã, dacã expunerea este insuficientã. 7