Views
6 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Copierea imaginilor pe

Copierea imaginilor pe calculator 3 Faceþi dublu clic pe directorul [My Documents]. Faceþi apoi clicdreapta în fereastra “My Documents” pentru a fi afiºat meniul ºi apoi clic pe [Paste]. 1 Etapa 4 : Vizualizarea imaginilor pe calculator Aceastã secþiune descrie procedeul de vizionare a imaginilor copiate din directorul “My Documents”. 1 Faceþi clic pe [Start] T [My Documents]. 2 2 Fiºierele cu imagini sunt copiate în directorul “My Documents”. • Dacã în directorul de destinaþie a copierii existã o imagine cu aceeaºi denumire, va fi afiºat mesajul de confirmare a operaþiei de suprascriere. Dacã datele noi sunt suprascrise peste cele deja existente, datele fiºierului original vor fi ºterse. Pentru a copia un fiºier cu imagini pe calculator fãrã a-l suprascrie peste un altul, modificaþi denumirea fiºierului, apoi copiaþi-l. Þineþi însã seama cã, dupã modificarea denumirii unui fiºier, este posibil ca acesta sã nu mai poatã fi redat de camera dvs. foto (pagina 73). 1 Este afiºat conþinutul directorului “My Documents”. • Dacã nu folosiþi Windows XP, faceþi un clic dublu pe [My Documents] de pe desktop. 2 Faceþi dublu-clic pe fiºierul cu imaginea doritã. Imaginea va fi afiºatã. 70

Copierea imaginilor pe calculator Pentru a ºterge conexiunea USB Efectuaþi mai întâi procedurile prezentate în continuare dacã : • Deconectaþi cablul pentru mufa multifuncþionalã (DSC-W55) sau pe cel USB (DSC-W35) . • Scoateþi cardul “Memory Stick Duo”. • Introduceþi o unitate “Memory Stick Duo” în camera foto dupã copierea imaginilor din memoria internã. • Opriþi camera digitalã. Locaþia de memorie a fiºierelor cu imagini ºi denumirea acestora Fiºierele cu imagini înregistrate de camera foto sunt grupate în directoare în memoria “Memory Stick Duo”. Exemplu : structura directoarelor în Windows XP 1 Faceþi clic dublu pe , pe bara cu simbolurile programelor rezidente. Faceþi dublu clic aici 2 Faceþi clic pe (Sony DSC) T [Stop]. 3 Confirmaþi dispozitivul în fereastra de confirmare, apoi faceþi clic pe [OK]. 4 Faceþi clic pe [OK]. Dispozitivul este deconectat. • Pasul 4 nu este necesar în mediul Windows XP. A B A Director care conþine datele imaginilor înregistrate cu o camerã foto digitalã care nu dispune de funcþia de creare a unui director nou. B Director care conþine datele imaginilor înregistrate cu camera dvs. foto. Dacã nu au fost create directoare noi, existã numai urmãtoarele directoare : – pe “Memory Stick Duo” : “101MSDCF”, – în memoria internã : “101_SONY”. • Nu se pot înregistra imagini în directoarele “100MSDCF”. Imaginile din aceste directoare pot fi doar vizualizate. • Nu se pot înregistra/reda imaginile în/din directorul “MISC”. 71