Views
7 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Copierea imaginilor pe

Copierea imaginilor pe calculator • Fiºierele cu imagini sunt denumite în modul urmãtor. ssss reprezintã un numãr oarecare cuprins între 0001 ºi 9999. Secþiunea numericã a numelui unui fiºier înregistrat în modul film ºi cea a fiºierului cu imagini index corespunzãtor sunt aceleaºi. – Fiºiere cu fotografii : DSC0ssss. JPG – Fiºiere cu filme : MOV0ssss. MPG – Fiºiere cu imagini index înregistrate odatã cu un film : MOV0ssss. THM • Pentru informaþii suplimentare despre directoare consultaþi paginile 43 ºi 55. 72

Vizualizarea cu ajutorul camerei a imaginilor stocate pe un calculator (folosind o unitate de memorie “Memory Stick Duo”) Aceastã secþiune foloseºte ca exemplu un calculator Windows. Când un fiºier cu imagini copiat pe calculator nu mai rãmâne pe unitatea de memorie “Memory Stick Duo”, puteþi revedea respectiva imagine cu ajutorul camerei foto, copiind fiºierul ce o conþine de pe calculator pe un card “Memory Stick Duo”. • Pasul 1 nu este necesar dacã numele fiºierului stabilit cu camera foto nu a fost schimbat. • În funcþie de dimensiunea imaginii, este posibil sã nu o puteþi vizualiza. • Redarea imaginilor procesate pe calculator ºi a celor fotografiate cu alte echipamente decât aceastã camerã foto nu este garantatã. • Dacã nu existã un director în care sã fie stocate fiºierele cu imagini, creaþi mai întâi unul cu ajutorul camerei foto (pag. 55), apoi copiaþi aici fiºierele cu imagini. • În funcþie de configurarea calculatorului, poate sã aparã ºi extensia. În cazul fotografiilor extensia este “JPG”, iar cea în cazul unui film este “MPG”. Nu modificaþi aceastã extensie. 2 Copiaþi fiºierul de imagine într-un director al unitãþii “Memory Stick Duo”, respectând procedura de mai jos. 1 Faceþi clic-dreapta pe fiºierul cu imaginea, apoi clic pe [Copy]. 2 Faceþi dublu clic pe [Removable Disk] sau din [Sony MemoryStick] aflate în [My Computer]. 3 Faceþi clic-dreapta pe directorul [sssMSDCF] inclus în directorul [DCIM], apoi faceþi clic pe [Paste]. • sss reprezintã un numãr cuprins între 100 ºi 999. 1 Faceþi clic-dreapta pe fiºierul cu imaginea care vã intereseazã, apoi clic pe [Rename] (redenumire). Schimbaþi numele fiºierului alocându-i unul de forma “DSC0ssss”. ssss reprezintã oricare numãr cuprins între 0001ºi 9999. 1 2 • Dacã sunt afiºate mesaje de confirmare a suprascrierii datelor, introduceþi alte cifre. 73