Views
6 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Utilizarea aplicaþiei

Utilizarea aplicaþiei software “Picture Motion Browser” (furnizatã) 4 Pentru afiºarea imaginilor dupã orã, faceþi clic pe data doritã. Reprezentãrile de dimensiuni reduse ale imaginilor înregistrate în ziua respectivã sunt afiºate aranjate în funcþie de ora la care au fost înregistrate. Interfaþa de afiºare în funcþie de an 3 Afiºarea imaginilor în mod separat. În interfaþa de afiºare dupã orã, faceþi dublu clic pe reprezentarea de dimensiuni reduse a imaginii pentru ca aceasta sã fie afiºatã într-o fereastrã separatã. 1 2 3 Interfaþa de afiºare în funcþie de lunã 4 • Puteþi realiza montaje ale imaginilor afiºate fãcând clic pe butonul din bara de comenzi. Afiºarea imaginilor pe întreg ecranul Pentru ca imaginile curente sã fie prezentate succesiv, pe întreg ecranul, faceþi clic pe butonul . Interfaþa de afiºare în funcþie de orã • Pentru a lista imaginile înregistrate într-un anumit an sau lunã, faceþi clic pe perioada respectivã afiºatã în partea stângã a ecranului. • Pentru a rula succesiunea de imagini sau pentru ca aceasta sã facã o pauzã, faceþi clic pe butonul din partea din stânga jos a ecranului. • Pentru ca succesiunea de imagini sã se întrerupã, faceþi clic pe butonul aflat în partea din stânga jos a ecranului. 76

Utilizarea aplicaþiei software “Picture Motion Browser” (furnizatã) Crearea unui disc de date Imaginile pot fi stocate pe un CD sau pe un DVD sub forma unui disc cu date. • Este necesar un dispozitiv de inscripþionat discuri CD sau DVD. • Pentru crearea unui disc cu date, puteþi folosi urmãtoarele tipuri de discuri : – CD-R / RW (12 cm), – DVD+R / RW (12 cm), – DVD+R DL (12 cm). Utilizarea facilitãþii Map View pentru a localiza imaginile pe o hartã Dacã fotografiile dvs. au asociate informaþii legate de localizare, puteþi vizualiza plasarea lor pe o hartã on line, apelând la facilitatea Map View. • Pentru a utiliza funcþia Map View, calculatorul dvs. trebuie conectat la Internet. 1 Selectaþi imaginile care sã fie stocate pe disc. • Pentru a selecta imagini consecutive, faceþi clic mai întâi pe imagine, apoi apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul “Shift” fãcând în acelaºi timp clic pe ultima imagine. • Pentru a selecta douã sau mai multe imagini care nu sunt consecutive, apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul “Ctrl”, fãcând clic pe imaginile dorite. 1 Selectaþi reprezentarea de mici dimensiuni a unei imagini care este marcatã cu simbolul . 2 Faceþi clic pe . Este afiºatã fereastra principalã a facilitãþii Map View. 2 Faceþi clic pe din bara cu ustensile. Este afiºatã intefaþa [Create Data Disc] (Crearea unui disc cu date). 3 Faceþi clic pe [Start]. 4 Urmaþi instrucþiunile pentru a continua crearea discului de date. • Pentru a adãuga imaginile dorite, marcaþi-le ºi deplasaþi-le în interfaþa [Create Data Disc]. Selectarea tuturor imaginilor dintr-un director Faceþi clic pe clapeta [folders] (directoare), apoi faceþi clic dreapta pe simbolul directorului dorit ºi selectaþi [Create Data Disc] (Crearea unui disc cu date). Pot fi selectate toate imaginile dintr-un director. • Hãrþile ºi vederile din satelit sunt furnizate de serviciul de cartografiere Google Maps. • Puteþi adãuga ulterior informaþii legate de localizare, apelând la faciliatea Map View. Pentru detalii, consultaþi documentaþia Help pentru Map View. 77