Views
6 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Imprimarea directã

Imprimarea directã folosind o imprimantã compatibilã PictBridge Etapa 2: Conectarea camerei la imprimantã 1 Conectaþi camera la imprimantã. 2 Porniþi camera ºi imprimanta. Dupã ce este realizatã conexiunea, pe ecranul LCD al camerei apare indicatorul . DSC-W55 2 Spre mufa multifuncþionalã Cablu pentru mufa multifuncþionalã Camera va porni în modul redare, iar pe ecranul LCD vor fi afiºate o imagine ºi meniul de imprimare. 1 Spre mufa USB DSC-W35 Cablu USB 2 Spre mufa USB 1 Spre mufa USB 84

Imprimarea directã folosind o imprimantã compatibilã PictBridge Etapa 3: Imprimarea La finalul etapei 2 apare meniul de imprimare, indiferent de poziþia comutatorului de mod. 2 Stabiliþi reglajul de imprimare cu ajutorul v/V/b/B. 1 Selectaþi tipul de imprimare dorit, folosind v/V la butonul de comandã, apoi apãsaþi z. [All In This Folder] (Toate din acest director) Sunt imprimate toate imaginile din respectivul director. [DPOF image] (Imagine DPOF) Sunt imprimate toate imaginile însoþite de marcajul (pagina 87), indiferent ce imagine este afiºatã. [Select] (Imaginea selectatã) Sunt selectate anumite fotografii, apoi sunt imprimate toate cele selectate. 1 Selectaþi cu ajutorul b/B imaginea care vreþi sã fie imprimatã, apoi apãsaþi z. Pe imaginea selectatã apare marcajul . • Pentru a fi selectate ºi alte imagini, repetaþi acest pas. 2 Selectaþi [Print] cu ajutorul V, apoi apãsaþi z. [This image] (Aceastã imagine) Este imprimatã imaginea afiºatã. • Dacã selectaþi [This Image] ºi alegeþi pentru [Index] varianta [On] la pasul 2, veþi putea imprima un grup cu aceeaºi imagine ca la imagini index. [Index] Pentru a fi imprimate imagini index, selectaþi [On]. [Size] (dimensiune) Este stabilitã dimensiunea colii de hârtie. [Date] (data) Pentru a fi inseratã data ºi ora pe imagini, selectaþi [Data] sau [Day&Time]. • Dacã selectaþi [Date] pentru opþiunea privind inserarea datei pe imagini, aceasta va fi exprimatã în forma stabilitã (pagina 60). În funcþie de imprimanta folositã, este posibil ca opþiunea privind data sã nu fie disponibilã. [Quantity] (cantitate) Când pentru [Index] este aleasã varianta [Off] : Alegeþi numãrul de coli pe care sã fie imprimatã fotografia selectatã. Aceasta va apãrea o singurã datã pe fiecare dintre coli. Când pentru [Index] este aleasã varianta [On] : Alegeþi numãrul de grupuri de imagini care sã fie imprimate ca imagini index. Când la Pasul 1 este selectatã opþiunea [This image] : alegeþi numãrul de exemplare ale unei imagini ce pot fi aranjate pentru imprimarea pe o singurã coalã. • În funcþie de numãrul de imagini-index, este posibil sã nu poatã fi toate incluse pe o singurã coalã de hârtie. 85