Views
7 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Mode d'emploi Roumain

Tehnici de bazã pentru

Tehnici de bazã pentru obþinerea unor imagini mai bune Culoare În legãturã cu efectele de luminã Culoarea aparentã a subiectului este afectatã de condiþiile de iluminare. Exemplu : Culoarea unei imagini este influenþatã de sursele de iluminare Starea vremii / Daylight Cloudy Fluorescent Incandescent iluminare (lumina zilei) (înnorat) Caracteristici Alb Albãstrui Bleu Roºiatic ale luminii (standard) Tonurile de culoare sunt reglate automat în modul de autoreglaj. Puteþi regla însã ºi manual tonurile de culoare cu ajutorul opþiunii [White Bal] (pagina 36). 8

Calitate În legãturã cu dimensiunea ºi calitatea imaginii O imagine digitalã este alcãtuitã dintr-o colecþie de puncte minuscule denumite pixeli. Dacã imaginea conþine un numãr mare de puncte înseamnã cã este de mari dimensiuni, cã ocupã mai multã memorie ºi cã prezintã subiectul pânã în mici detalii. “Dimensiunea imaginii” este exprimatã prin numãrul de pixeli. Cu toate cã diferenþele nu sunt vizibile pe ecranul camerei foto, detaliile fine ºi durata de timp necesarã procesãrii datelor pot diferi atunci când imaginea este imprimatã sau prezentatã pe monitorul unui calculator personal. Descrierea pixelilor ºi a dimensiunii imaginii 1 Dimensiunea imaginii : 7 M 3072 pixeli × 2304 pixeli = 7.077.888 pixeli 2 Dimensiunea imaginii : VGA 640 pixeli × 480 pixeli = 307.200 pixeli Alegerea dimensiunii imaginii (pagina 24) Pixel Multe puncte (Calitate superioarã a imaginii ºi fiºier de dimensiune mai mare Puþine puncte (Calitate mai slabã a imaginii însã o dimensiune mai redusã a fiºierului) b b Exemplu : Imprimare pânã la dimensiune A3 Exemplu : Imagine care poate fi ataºatã pentru a fi transmisã prin poºta electronicã Stabilirea calitãþii imaginii (raportul de compresie) în combinaþie - pagina 38 Puteþi stabili raportul de compresie când sunt memorate imaginile digitale. Când alegeþi un raport de compresie mare, imaginile sunt lipsite de fineþea detaliilor însã este obþinut un fiºier de dimensiuni mai mici. 9