Views
6 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Guide de mise en route Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Guide de mise en route Roumain

Pentru

Pentru a scoate acumulatorul / cardul “Memory Stick Duo” Deschideþi capacul compartimentului pentru acumulator / cardul “Memory Stick Duo”. “Memory Stick Duo” Acumulator Aveþi grijã ca indicatorul luminos de acces sã nu fie aprins, apoi apãsaþi unitatea “Memory Stick Duo“ printr-o singurã miºcare. Deplasaþi pârghia de scoatere a acumulatorului. • Aveþi grijã sã nu scãpaþi acumulatorul din mânã. • Nu deschideþi capacul compartimentului pentru acumulator / cardul “Memory Stick Duo” ºi nu opriþi camera foto câtã vreme este aprins indicatorul luminos de acces deoarece datele pot fi distruse. 12

3 Pornirea camerei / potrivirea ceasului Buton POWER Comutator de mod Buton de comandã 1 Selectaþi cu comutatorul de mod, apoi apãsaþi butonul POWER. 2 Potriviþi ceasul folosind butonul de comandã. 1 Atingeþi formatul dorit de afiºare a datei cu v/V, apoi apãsaþi z. 2 Atingeþi elementul care sã fie reglat cu b/B, apoi stabiliþi valoarea numericã cu v/V ºi apãsaþi z. 3 Atingeþi [OK] cu B, dupã care apãsaþi z. Pentru a modifica data ºi ora Selectaþi [Clock Set] din interfaþa (Setup) (pag. 21). Când porniþi alimentarea • Dacã nu potriviþi ceasul, interfaþa pentru potrivirea ceasului va apãrea ori de câte ori este pornitã camera. • Când camera foto este alimentatã de la acumulator ºi nu o acþionaþi circa trei minute, se opreºte în mod automat pentru a se evita uzarea inutilã a acumulatorului (Funcþia de oprire automatã a alimentãrii). 13