Views
6 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Guide de mise en route Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Guide de mise en route Roumain

Pentru

Pentru detalii privind funcþionarea 1 pagina 21 Elemente de meniu Elementele de meniu disponibile diferã în funcþie de poziþia comutatorului de mod ºi de reglajele din meniu. Pe ecran apar numai elementele disponibile. Meniul de înregistrare COLOR (Modul culoare) Modificã vivacitatea imaginii sau adaugã efecte speciale. 9 (Focalizare) Modificã metoda de focalizare. (Metoda de mãsurare) WB (Echilibrul de alb) ISO (Sensibilitate) (Calitatea fotografiilor) Mode (Modul înregistrare) (Interval) Stabileºte metoda de mãsurare. Ajusteazã tonurile de culoare. Selecteazã sensibilitatea luminoasã. Stabileºte calitatea pentru fotografii. Selecteazã metoda de înregistrare continuã. Stabileºte intervalul dintre cadre când pentru modul înregistrare (REC) este aleasã varianta [Multi Burst]. ± (Nivelul bliþului) Ajusteazã cantitatea de luminã emisã de bliþ. (Contrast) (Claritate) (Reglaje) Ajusteazã contrastul imaginii. Ajusteazã claritatea imaginii. Modificã elementele de reglaj. Meniul de vizualizare (Director) Selecteazã directorul de vizualizare a imaginilor. - (Protecþie) Previne ºtergerea accidentalã a imaginilor. DPOF (Marcaj de imprimare) (Imprimare) (Succesiune imagini) (Redimensionare) (Rotire) (Secþionare) (Reglaje) Trimming (Pãstrarea zonei mãrite) Adaugã marcaje pentru ordinea de imprimare. Imprimã fotografii folosind o imprimantã compatibilã cu standardul PictBridge. Este redatã o serie de imagini. Modificã dimensiunea imaginilor înregistrate. Rotirea fotografiilor. Secþionarea filmelor. Modificã elementele de reglaj. Înregistreazã o imagine mãritã. (Disponibilã numai pentru mãrirea la redare). 22

Pentru detalii privind funcþionarea 1 pagina 21 Elemente de reglaj Camera AF Mode (Modul AF) Digital Zoom (Mãrire digitalã) Function Guide (Ghidul funcþiilor) Red Eye Reduction AF Illuminator (Iluminare de asistenþã AF) Selecteazã modul de funcþionare cu focalizare automatã. Selecteazã modul de mãrire digitalã. Afiºeazã descrierea funcþiilor când acþionaþi camera. Diminueazã efectul de ochi roºii când este utilizat bliþul. (Reducerea efectului de ochi roºii) Furnizeazã luminã de umplere pentru focalizarea mai uºoarã asupra unui subiect aflat într-un spaþiu întunecat. Auto Review (Reluare automatã) Afiºeazã imaginea înregistratã pe ecran pentru circa douã secunde, imediat dupã fotografiere. Internal Memory Tool Format (Formatare) Formateazã memoria internã. Memory Stick Tool Format (Formatare) Create REC. Folder (Creare director înregistrare) Change REC. Folder (Schimbare director înregistrare) Copy (Copiere) Formateazã memoria “Memory Stick Duo”. Este creat un director pe “Memory Stick Duo” destinat înregistrãrii imaginilor. Schimbã directorul curent folosit pentru înregistrarea imaginilor. Copiazã toate imaginile din memoria internã pe un “Memory Stick Duo”. 23