Views
3 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Guide de mise en route Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Guide de mise en route Roumain

Notã

Notã pentru clienþii din Marea Britanie Pentru protecþie, la acest echipament este adaptat un conector compatibil BS1363. Dacã siguranþa acestuia se arde ea trebuie înlocuitã cu o alta care prezintã aceleaºi caracteristici ºi care este aprobatã de ASTA sau BSI pentru BS 1362 (marcatã cu semnele sau ). Dacã siguranþa prezintã un capac de protecþie detaºabil, nu uitaþi sã-l puneþi la loc dupã înlocuirea siguranþei. Nu folosiþi niciodatã siguranþa fãrã capac. În cazul în care pierdeþi capacul, contactaþi cel mai apropiat service Sony. 6

CUPRINS MÃSURI DE SIGURANÞÃ .............................................................................. 2 Mai întâi citiþi aceste informaþii ....................................................................... 4 Note privind utilizarea camerei digitale ............................................................ 8 Pornire ................................................................................................... 9 Verificarea accesoriilor furnizate ..................................................................... 9 1 Pregãtirea acumulatorului .......................................................................... 10 2 Introducerea acumulatorului / a unui “Memory Stick Duo” .......................... 11 3 Pornirea camerei / potrivirea ceasului ........................................................ 13 Înregistrarea simplificatã a imaginilor .............................................. 14 Vizualizarea / ºtergerea imaginilor ................................................... 17 Indicatori de ecran .............................................................................. 19 Modificarea reglajelor – Meniu / Reglaj ........................................... 21 Elemente de meniu ...................................................................................... 22 Elemente de reglaj ....................................................................................... 23 Utilizarea calculatorului ..................................................................... 25 Sisteme de operare compatibile cu conexiunea USB ºi cu aplicaþia software (furnizatã) ............................................................... 25 Consultarea Manualului de instrucþiuni ......................................................... 25 Durata de funcþionare a acumulatorului ºi capacitatea memoriei . 26 Autonomia asigutatã de acumulator ºi numãrul de imagini care pot fi înregistrate / vizualizate .......................................................................... 26 Numãrul de fotografii ºi durata filmelor ce pot fi înregistrate .......................... 27 Soluþionarea defecþiunilor ................................................................. 29 Acumulator ºi alimentare.............................................................................. 29 Înregistrarea fotografiilor / filmelor ................................................................. 30 Vizualizarea imaginilor ................................................................................. 30 Mãsuri de precauþie ........................................................................... 31 Specificaþii ........................................................................................... 32 7