Views
8 months ago

Sony VGN-CS11SR - VGN-CS11SR Documents de garantie Finlandais

Sony VGN-CS11SR - VGN-CS11SR Documents de garantie Finlandais

4-115-787-91.book Page

4-115-787-91.book Page 50 Tuesday, July 29, 2008 3:14 PM Retningslinjer for trådløst WAN (kun modeller med integrerede funktioner til trådløst WAN) Trådløst WAN - Oplysninger om lovkrav Sony erklærer hermed, at dette trådløse WAN produkt (Wide Area Network) er i overensstemmelse med vigtige krav og andre relevante bestemmelser i det europæiske direktiv 1999/5/EF (R&TTE). Hvis du ønsker en kopi af overensstemmelseserklæringen (DoC) med R&TTE-direktivet, skal du gå ind på følgende URL: http://www.compliance.sony.de/ (http://www.overensstemmelse.sony.de/) og indtaste modelnummeret (for eksempel PCG-xxx eller PCV-xxx) der er på navnemærkaten der er placeret på selve produktet i søgeboksen, som foreskrevet på webstedet. Det trådløse WAN-produkt er en radioenhed. Udstyret overholder EN 55022 klasse B og EN 55024 i R&TTE-direktiv 1999/5/EF om brug inden for følgende områder: beboelse, erhverv og let industri. Transmission UMTS/HSDPA: 2100MHz GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz Information om radiobølgeeksponering og SAR (Specific Absorption Rate) Din VAIO-computer er designet i overensstemmelse med gældende sikkerhedskrav for radiobølgeeksponering. Disse krav er baseret på videnskabelige retningslinjer som inkluderer sikkerhedsmarginer der er beregnet til at sikre alle personers sikkerhed uafhængigt af alder og helbred. Retningslinier for radiobølgeeksponering benytter en måleenhed der er kendt som SAR eller Specific Absorption Rate. Tester for SAR er udført ved hjælp af standardiserede metoder med computertransmittering på det højest certificerede strømniveau på alle benyttede frekvensbånd. Skønt der kan optræde forskelle mellem de forskellige SAR-niveauer på forskellige VAIOcomputermodeller, er de alle designet til at leve op til de relevante retningslinjer for radiobølgeeksponering. Betingelser for brug Dette udstyr er beregnet til brug, når afstanden mellem LCD-skærmen og brugeren er mere end 15 mm. Benyt ikke det trådløse WAN i et miljø som kan være følsomt overfor radiointerferens, og resultere i skade på dig selv eller andre specifikt: ❑ Områder der er udelukket ved lov. Følg alle særlige regler og retningslinjer, samt skiltninger og bemærkninger. ❑ Benyt ikke det trådløse WAN i noget område hvor der kan være potentiel eksplosiv atmosfære. Benyt ikke trådløst WAN på tank- eller servicestationer, i nærheden af brændstofdepoter (brændstoflager og distribueringsområder), kemiske anlæg eller i områder, hvor der foretages eksplosioner. ❑ Benyttelsen af WAN er ikke tilladt i følgende miljøer: i nærheden af medicinsk eller livredderudstyr (på hospitaler, privatklinikker, etc.) Medicinsk udstyr kan være følsomt overfor radiointerferens. ❑ Om bord på en flyver, hvad enten den er på jorden eller i luften. ❑ Mens du kører. 50

4-115-787-91.book Page 51 Tuesday, July 29, 2008 3:14 PM Ansvarsfraskrivelse Grundet trådløse kommunikationers egenskaber for transmission og modtagelse kan det hænde at data går tabt eller bliver forsinket. Dette kan skyldes forskelle i radiosignalets styrke, der er et resultat af ændringer i radiotransmissionens karakteristika. Sony vil ikke være ansvarlig for nogen form for skader, der er et resultat af forsinkelser eller fejl i dataoverførsel eller modtagelse via trådløst WAN, eller for fejl i forbindelse med transmission eller modtagelse af sådan data med trådløst WAN. 51