Views
8 months ago

Sony VGN-CS11SR - VGN-CS11SR Documents de garantie Hongrois

Sony VGN-CS11SR - VGN-CS11SR Documents de garantie Hongrois

4-115-794-21.book Page 6

4-115-794-21.book Page 6 Wednesday, July 30, 2008 3:23 PM Csak VAI notebook: A lítiumion-akkumulátorok hulladékkezelése ! A sérült vagy szivárgó lítiumion-akkumulátort ne használja. Azonnal helyezze el a megfelelő hulladékgyűjtőben. ! Az akkumulátor helytelen cseréje robbanást okozhat. Csak a gyártó által javasolt, vagy azokkal egyenértékű akkumulátorokat használja. ! A készülékben használt akkumulátor helytelen kezelés esetén tüzet vagy kémiai égést okozhat. Ne szerelje szét, ne hevítse 60 °C fölé és ne dobja tűzbe. ! Gondoskodjon az elhasznált akkumulátor azonnali és megfelelő hulladékkezeléséről. ! Tartsa gyerekek elől elzárva. ! Egyes területeken lítiumion-akkumulátort tilos a háztartási vagy üzleti hulladékban elhelyezni. ! Kérjük, vegye igénybe a megfelelő nyilvános begyűjtő helyeket. Régi elektromos és elektronikus termékek hulladékkezelése (alkalmazható az Európai Unióban és más, szelektív hulladékgyűjtést alkalmazó európai országokban) A készüléken vagy a csomagolásán látható jelzés azt jelenti, hogy háztartási hulladékként nem kezelhető. Az elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítását szolgáló megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni. A termék helyes hulladékkezelésével segíthet a nem megfelelő hulladékkezelés miatt fellépő káros környezeti, egészségkárosító és egyéb hatások megelőzésében. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék hulladékkezelésével kapcsolatos részletesebb tájékoztatást a helyi önkormányzattól, a háztartási hulladékkezelő vállalattól vagy a termék forgalmazójától lehet beszerezni. A használhatatlanná vált akkumulátorok hulladékkezelése (alkalmazható az Európai Unióban és más, szelektív hulladékgyűjtést alkalmazó európai országokban) Ha az akkumulátoron vagy a csomagolásán ezen jelzések valamelyike látható, akkor ez azt jelzi, hogy az akkumulátort nem lehet háztartási hulladékként kezelni. vag Az akkumulátor helyes hulladékkezelésével segíthet a nem megfelelő Pb hulladékkezelés miatt fellépő káros környezeti, egészségkárosító és egyéb hatások megelőzésében. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. Ha biztonsági, teljesítmény- vagy adatbiztonsági okokból egyes termékek folyamatosan az akkumulátorra kapcsolódnak, akkor az akkumulátort csak képzett szervizszakember cserélheti ki. A használhatatlanná vált akkumulátor megfelelő kezelése érdekében az akkumulátort az elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítását szolgáló megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni. Minden más akkumulátor biztonságos eltávolítását lásd a megfelelő fejezetben. Az akkumulátort a megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni. A termék vagy az akkumulátor hulladékkezelésével kapcsolatos részletesebb tájékoztatást a helyi önkormányzattól, a háztartási hulladékkezelő vállalattól vagy a termék forgalmazójától lehet beszerezni. A termék gyártója a Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japán. Az EMC és termékbiztonság hivatalos képviselete a Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország. Minden szerviz- és garanciális ügyben keresse fel a külön szerviz- vagy garanciadokumentumokban feltüntetett címet. 6

4-115-794-21.book Page 7 Wednesday, July 30, 2008 3:23 PM CLASS 1 LASER PRODUCT TO EN 60825-1 Csak PCG-6Y2M és PCG-6Y4M esetén A PCG-6Y2M és PCG-6Y4M alján: A PCG-6Y2M és PCG-6Y4M akkumulátortartó rekeszében: 7