Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Finlandais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Finlandais

Vianmääritys >

Vianmääritys > Internet n136 N Miksi modeemiyhteys on hidas? Tietokoneessa on V.92/V.90-yhteensopiva modeemi. Modeemin nopeuteen vaikuttavat monet tekijät, muun muassa puhelinlinjan häly tai yhteensopivuus puhelinlaitteiden kanssa, esimerkiksi faksien tai muiden modeemien kanssa. Jos epäilet, että modeemisi ei kytkeydy oikein toisiin PC-pohjaisiin modeemeihin, fakseihin tai Internet-palveluntarjoajaasi, tee jokin seuraavista toimista: ❑ Pyydä puhelinyhtiötä tarkistamaan, ettei puhelinlinjassa ole häiriöitä. ❑ ❑ ❑ Jos ongelma liittyy faksiin, tarkista, että faksissa, johon soitat, ei ole ongelmia ja että sitä voi käyttää faksimodeemien kanssa. Jos sinun on vaikea muodostaa yhteyttä Internet-palveluntarjoajaasi, tarkista, että palveluntarjoajalla ei ole teknisiä ongelmia. Jos käytettävissä on toinen puhelinlinja, kokeile modeemin kytkemistä siihen.

Vianmääritys > Verkkokäyttö n137 N Verkkokäyttö Mitä pitää tehdä, jos tietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä WLAN-liityntäpisteeseen? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Etäisyys ja mahdolliset esteet vaikuttavat yhteyden toimivuuteen. Sinun on ehkä siirrettävä tietokone pois esteiden läheltä tai lähemmäs käyttämääsi liityntäpistettä. Tarkista, että WIRELESS-kytkin on ON-asennossa ja että WIRELESS-merkkivalo palaa. Varmista, että liityntäpisteen virta on kytkettynä. Jos haluat yhdistää tietokoneen WLAN-liityntäpisteeseen 5 GHz:n taajuudella, tarkista, että käyttöasetukseksi on valittu 5 GHz:n tai sekä 2,4 GHz:n että 5 GHz:n taajuudet VAIO Smart Network -asetusikkunan WLAN-välilehdessä. Langaton lähiverkkoyhteys (IEEE 802.11a -standardi), joka käyttää vain joissakin malleissa käytettävissä olevaa 5 GHz:n taajuutta, on oletusarvoisesti poistettu käytöstä. Muuta asetuksia toimimalla seuraavasti: 1 Valitse Käynnistä ja valitse Ohjauspaneeli. 2 Valitse Verkko ja Internet -kohdasta Näytä verkon tila ja tehtävät. 3 Valitse Yhdistä verkkoon tarkistaaksesi, että liityntäpiste on valittuna. Tarkista, että salausavain on oikein.