Views
2 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Finlandais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Finlandais

Aloittaminen > Akun

Aloittaminen > Akun käyttäminen n 20 N 4 Työnnä akku paikalleen lokeroon, kunnes se naksahtaa. 5 Lukitse akku paikalleen työntämällä akun LOCK-lukitusvipua ulospäin. ✍ Kun tietokone on liitetty verkkovirtaan ja akku on asennettuna, kone käyttää verkkovirtaa. ! Kaikki akut eivät täytä Sonyn asettamia laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. Turvallisuussyistä tämä tietokone toimii vain käytettäessä tätä mallia varten tarkoitettuja alkuperäisiä Sony-akkuja. Jos tietokoneeseen asennetaan jokin muu akku, akku ei lataudu eikä tietokone toimi.

Aloittaminen > Akun käyttäminen n 21 N Akun lataaminen Tietokoneen mukana toimitettu akku ei ole ladattu täyteen toimitushetkellä. Voit ladata akun seuraavasti 1 Asenna akku. 2 Kytke tietokone virtalähteeseen verkkolaitteen avulla. Latauksen merkkivalo palaa, kun akkua ladataan. Kun akun lataus lähestyy enimmäistasoa, jonka valitsit akun latausasetusten avulla, latauksen merkkivalo sammuu. Lisätietoja enimmäisvaraustason valitsemisesta on kohdassa Akun lataustoimintojen käyttäminen (sivu 23). Latauksen merkkivalon tila Palaa oranssina Vilkkuu samaan tahtiin vihreän virran merkkivalon kanssa Vilkkuu samaan tahtiin oranssin virran merkkivalon kanssa Vilkkuu oranssina nopeasti Merkitys Akku latautuu. Akun varaus on loppumassa. (normaalitila) Akun varaus on loppumassa. (lepotila) Akkuvirhe. Akku on viallinen tai akun lukitus on auki. ! Lataa akku noudattamalla tämän oppaan ohjeita ensimmäisestä varauskerrasta lähtien.