Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Персонализиране на компютъра VAIO > Промяна на езика на дисплея n100 N Промяна на езика на дисплея На моделите с Windows Vista Ultimate можете да изтеглите и инсталирате желания езиков пакет. Вж. спецификациите, за да проверите конфигурацията на вашия компютър. ! За да изтеглите езиков пакет, компютърът трябва да е свързан към интернет. За информация за това как да свържете компютъра към интернет вж. Използване на интернет (стр. 51). Инсталиране на езиков пакет 1 Щракнете върху Старт, Всички програми, след което изберете Windows Update. 2 Щракнете върху Проверка за актуализации. 3 Щракнете върху Прегледай наличните допълнения. 4 Изберете желания езиков пакет в раздела за Езиков пакет за Windows Vista Ultimate, след което щракнете върху Инсталиране.

Персонализиране на компютъра VAIO > Конфигуриране на модема n101 N Конфигуриране на модема Преди да можете да започнете да използвате вътрешния модем (не всички модеми са вградени) и всеки път, когато използвате модема по време на път, се уверете, че държавата на активното местоположение, определено в прозореца Опции за телефон и модем, съвпада с държавата, от която набирате. Промяна на настройките за страна на модема 1 Щракнете върху Старт и Контролен панел. 2 Щракнете върху Хардуер и звук. 3 Щракнете върху Опции за телефон и модем. Ще се появи прозорецът Информация за местоположението. 4 Въведете необходимата информация и щракнете върху OK. Ще се появи прозорецът Опции за телефон и модем. 5 Изберете своето местонахождение в раздела Правила за набиране. 6 Щракнете върху бутона Редактиране, за да смените текущата конфигурация. Ще се появи прозорецът Редактиране на местоположението. Или Щракнете върху бутона Ново, за да конфигурирате модема. Ще се появи прозорецът Ново местоположение. 7 Проверете настройките за държава/регион и се уверете, че съвпадат с мястото, от което набирате. ✍ Импулсното набиране може да не се поддържа в някои държави или области. 8 Ако смените настройките на местоположението си, щракнете върху Приложи, след което върху OK. Ще се появи прозорецът Опции за телефон и модем.