Views
9 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Персонализиране на компютъра VAIO > Конфигуриране на модема n102 N 9 Проверете дали вашият модем е изброен в списъка в раздела Модеми. Ако модемът не е в списъка, щракнете върху Добави и следвайте съветника. 10 Щракнете върху Приложи/OK. Модемът е конфигуриран. ! Преди да приложите новите настройки за държавата, уверете се, че телефонният кабел е изключен от компютъра.

Надстройка на компютъра VAIO > n103 N Надстройка на компютъра VAIO Компютърът VAIO и модулите на паметта използват високопрецизна технология за частите и електронните конектори. За да избегнете анулиране на гаранцията по време на гаранционния период на продукта, ви препоръчваме: ❑ Да се свързвате със своя дилър за поставяне на нов модул на паметта. ❑ Да не го поставяте сами, ако не сте запознати с надстройката на памет на компютър. ❑ Да не докосвате конекторите и да не отваряте капака на отделението за модул на паметта. Свържете се с VAIO-Link, ако ви трябва помощ. Типаът на модула и количеството инсталирана памет на компютъра може да се различават в зависимост от закупения от вас модел. вж. спецификациите, за да проверите конфигурацията на вашия компютър.