Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Предпазни

Предпазни мерки > n110 N Предпазни мерки В този раздел се описват указания за безопасност и предпазни мерки, които да ви помогнат да защитите компютъра VAIO от потенциална повреда. ❑ Работа с LCD екрана (стр. 111) ❑ Използване на източника на захранване (стр. 112) ❑ Работа с компютъра (стр. 113) ❑ Използване на вградената камера (стр. 116) ❑ Работа с дискове (стр. 117) ❑ Използване на батерията (стр. 118) ❑ Използване на слушалки (стр. 119) ❑ Използване на носителя Memory Stick (стр. 120) ❑ Използване на вграденото устройство за съхранение (стр. 121)

Предпазни мерки > Работа с LCD екрана n111 N Работа с LCD екрана ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Не оставяйте LCD екрана срещу слънце. Това може да го повреди. Внимавайте, когато използвате компютъра до прозорец. Не драскайте повърхността на LCD екрана и не упражнявайте натиск върху него. Това може да доведе до неизправност. Използването на компютъра при ниска температура може да създаде остатъчно изображение върху LCD екрана. Това не е неизправност. Когато температурата се нормализира, нормалното състояние на екрана ще се възстанови. Върху LCD екрана може да се появи остатъчно изображение, ако за дълъг период от време се показва едно и също изображение. Остатъчното изображение ще изчезне след време. За да избегнете остатъчни изображения, може да използвате скрийнсейвър. По време на работа LCD екрана се затопля. Това е нормално и не представлява неизправност. LCD е произведен чрез високопрецизна технология. Все пак е възможно да видите черни и/или светли точки (червени, сини или зелени), които се появяват за постоянно на LCD екрана. Това е нормален резултат от производствения процес и не представлява неизправност. Избягвайте триене на LCD екрана. Това може да го повреди. Използвайте мека, суха кърпа, за да избършете LCD екрана. Не сменяйте настройката за ориентация на LCD екрана в прозореца Настройки на Tablet PC, дори когато може да се изберат опции за промяна, тъй като това ще направи компютъра нестабилен. Sony не поема отговорност за неизправности, възникнали от промени на настройките. Не упражнявайте натиск върху затворения капак на LCD екрана, тъй като това може да причини драскотини по него или да го зацапа.