Views
9 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Предпазни

Предпазни мерки > Използване на източника на захранване n112 N Използване на източника на захранване ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Вж. спецификациите, за да проверите конфигурацията на вашия компютър. Не включвайте към същия електрически контакт други електроуреди, като например фотокопирна машина или машина за унищожаване на документи. Можете да купите ел. разклонител с предпазител от токови удари. Това устройство помага за предотвратяване на щети по компютъра, причинени от токови удари, като например при гръмотевична буря. Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел. За да изключите кабела, го издърпайте, като го държите за щепсела. Никога не дърпайте самия кабел. Изключете компютъра от електрическия контакт, ако не смятате да го използвате за дълъг период от време. Уверете се, че имате лесен достъп до контакта на мрежата. Когато не се използва адаптера за променлив ток, изключете го от контакта на мрежата. Използвайте доставения с компютъра адаптер за променлив ток или оригинални продукти на Sony. Не използвайте друг тип адаптер за променлив ток, тъй като това може да доведе до неизправност.

Предпазни мерки > Работа с компютъра n113 N Работа с компютъра ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Почистете корпуса с мека кърпа, която е суха или леко навлажнена с мек почистващ разтвор. Не използвайте никакви абразивни материи, почистващ прах или разтвор (като спирт или бензин), тъй като те може да увредят покритието на компютъра. Ако изпуснете твърд предмет или течност върху компютъра, изключете го, извадете кабелите и махнете батерията. Може да дадете компютъра на специалист за преглед, преди да работите отново с него. Не изпускайте компютъра и не поставяйте предмети върху него. Не поставяйте компютъра на места, изложени на: ❑ Източници на топлина, като например радиатори или вентилационни тръби ❑ Пряка слънчева светлина ❑ Прекомерен прах ❑ Влага или дъжд ❑ Механични вибрации или тресене ❑ Действието на силни магнити или високоговорители, които не са с магнитен екран ❑ Околна температура над 35°C или под 5°C ❑ Висока влажност Не поставяйте електронно оборудване в близост до компютъра. Електромагнитното поле на оборудването може да причини неизправност на компютъра. Използвайте компютъра на твърда, стабилна повърхност. Препоръчително е да не използвате компютъра директно от скута си. Температурата от долната страна на компютъра може да се повиши по време на нормална работа и след продължителен период от време може да доведе до дискомфорт или изгаряния.