Views
2 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Предпазни

Предпазни мерки > Работа с компютъра n114 N ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Осигурете достатъчна вентилация, за да предотвратите вътрешно прегряване. Не поставяйте компютъра на порести повърхности, като например килими, одеала, кушетки или легла, както и близо до драперии, които могат да препречат отворите му на въздух. Компютърът използва високочестотни радиосигнали и може да причини смущения при радио или телевизионно приемане. Ако това се случи, преместете компютъра на подходящо разстояние от уреда. Използвайте само указаните периферно оборудване и интерфейсни кабели. В противен случай може да възникнат проблеми. Не използвайте срязани или повредени кабели за връзка. Ако компютърът е донесен директно от студено на топло място, във вътрешността му може да се кондензира влага. В такъв случай изчакайте поне един час, преди да включите компютъра. Ако възникнат проблеми, извадете щепсела на компютъра и се свържете с VAIO-Link. Изключете променливотоковия адаптер и извадете батерията, преди да почистите компютъра. За да избегнете загуба на данни при повреда на компютъра, архивирайте редовно данните си.

Предпазни мерки > Работа с компютъра n115 N ❑ Не упражнявайте натиск върху LCD екрана или краищата му, когато отваряте капака на LCD екрана или вдигате компютъра. LCD екранът може да е чувствителен към натиск или тежест, поради което упражняването на натиск може да повреди екрана. За да отворите компютъра, задръжте основата му с едната ръка и внимателно повдигнете капака на LCD екрана с другата ръка. Когато пренасяте компютъра с отворен капак, задължително дръжте компютъра с две ръце. ❑ Използвайте за пренасяне на компютъра куфар, който е създаден специално за тази цел.