Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Батерия n134 N Батерия Как да проверя състоянието на зареждане на батерията? С помощта на индикатора за зареждане на батерията можете да проверите нейното състояние. За допълнителна информация вж. Зареждане на батерията (стр. 21). Кога компютърът работи на захранване от електрическата мрежа? Когато компютърът е свързан директно към адаптера за променлив ток, той използва ток от електрическата мрежа, дори ако батерията е поставена. Кога трябва да презаредя батерията? ❑ Когато нивото на заряд на батерията падне под 10%. ❑ Когато мигат индикаторите за зареждане и за захранване. ❑ Когато не сте използвали батерията продължително време. Кога трябва да сменя батерията? Ако след пълно зареждане енергията на батерията се изчерпва бързо, е възможно нейният експлоатационен цикъл да е към края си и тя трябва да бъде сменена. За проверка на капацитета на зареждане на батерията вж. Проверка на капацитета на зареждане на батерията (стр. 23).

Отстраняване на неизправности > Батерия n135 N Трябва ли да се притеснявам, ако поставената батерия е топла? Не, това за батерията е нормално да е топла, когато компютърът се захранва от нея. Може ли компютърът да влезе в режим на хибернация, докато използва захранване от батерията? Компютърът може да влезе в режим на хибернация, докато е на захранване от батерията, но някои софтуерни програми и периферни устройства пречат на системата да влезе в този режим. Ако използвате програма, която пречи на системата да влезе в режим на хибернация, запазвайте данните се често, за да предотвратите загубата на информация. Вж. Използване на режим на хибернация (стр. 95) за информация относно това как да активирате ръчно режима на хибернация.