Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Интернет n138 N Интернет Какво трябва да направя, ако модемът ми не работи? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Уверете се, че телефонният кабел е включен добре в порта на модема на компютъра и в телефонната розетка. Уверете се, че телефонният кабел работи. Вкарайте кабела в обикновен телефон и изчакайте да чуете сигнал “свободно”. Уверете се, че телефонният номер, който набира програмата, е верен. Уверете се, че софтуерът, който използвате, е съвместим с модема на компютъра. (Всички предварително инсталирани програми на Sony са съвместими.) Уверете се, че модемът е единственото устройство, включено към телефонната линия. Следвайте тези стъпки, за да проверите настройките: 1 Щракнете върху Старт и Контролен панел. 2 Щракнете върху Хардуер и звук. 3 Щракнете върху Опции за телефон и модем. 4 Проверете дали вашият модем е изброен в списъка в раздела Модеми. 5 В раздела Правила за набиране проверете дали информацията за местоположението е вярна.

Отстраняване на неизправности > Интернет n139 N Защо връзката на модема е слаба? Компютърът е снабден със съвместим с V.92/V.90 модем. Много фактори може да повлияят на скоростта на връзка на модема, включително шум в телефонната линия или несъвместимост на телефонните апарати, като например факс машини и други модеми. Ако мислите, че модемът не е свързан правилно към други модеми в компютри, към факс машини или към доставчика на интернет, направете следното: ❑ Помолете телефонната компания да провери дали по телефонната линия има шум. ❑ ❑ ❑ Ако проблемът е свързан с факс, уверете се, че няма проблеми с факс машината, която набирате, и че тя е съвместима с факс модеми. Ако имате проблеми при свързването с доставчика на интернет, уверете се, че той няма технически проблеми. Ако имате втора телефонна линия, опитайте се да свържете модема към нея.