Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Работа в мрежа n140 N Работа в мрежа Какво да правя, ако компютърът не може да се свърже чрез точка на достъп на безжична LAN? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Възможността за свързване зависи от разстоянието и препятствията. Може да се наложи да преместите компютъра далеч от препятствия или да го приближите до точка на достъп, която може да използвате. Уверете се, че превключвателят WIRELESS е включен и че индикаторът WIRELESS на компютъра свети. Уверете се, че точката на достъп има захранване. Ако искате да свържете компютъра посредством безжична LAN точка на достъп по честота от 5 ГХц, трябва да изберете опцията за използване на честота от 5 ГХц или и двете честоти от 2,4 ГХц и 5 ГХц в раздела WLAN в прозореца с настройки VAIO Smart Network. Безжичната LAN връзка (IEEE 802.11a стандарт), която използва само честотата от 5 ГХц, налична само при някои модели, е забранена по подразбиране. Следвайте тези стъпки, за да проверите настройките: 1 Щракнете върху Старт и Контролен панел. 2 Щракнете върху Преглед на състояние и задачи на мрежа в Мрежа и интернет. 3 Щракнете върху Свързване към мрежа, за да проверите дали е избрана точката на достъп. Уверете се, че кодът за шифроване е верен.

Отстраняване на неизправности > Работа в мрежа n141 N ❑ Уверете се, че е избрано Максимална производителност за Настройки на безжичния адаптер в прозореца Опции за захранване. Избирането на друга опция може да доведе до комуникационна грешка. За промяна на настройките следвайте тези стъпки: 1 Щракнете с десен бутон върху иконата на състоянието на лентата на задачите и изберете Опции за захранване. 2 Щракнете върху Промяна на настройките за плана в текущия план за захранване. 3 Щракнете върху Промяна на допълнителни настройки на захранването. 4 Изберете раздела Разширени настройки. 5 Щракнете двукратно върху Настройки на безжичния адаптер и Енергоспестяващ режим. 6 Изберете Максимална производителност от падащия списък за На батерия и Включен.