Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Работа в мрежа n144 N Как се показва прозорецът VAIO Smart Network? За извеждане на прозореца VAIO Smart Network на работния плот, следвайте тези стъпки: 1 Щракнете върху Старт, Всички програми и VAIO Control Center. 2 Щракнете върху Network Connections и върху VAIO Smart Network. 3 Щракнете върху Advanced вдясно. ✍ За информация за софтуера VAIO Smart Network вж. помощния файл, включен в софтуера.

Отстраняване на неизправности > Bluetooth технология n145 N Bluetooth технология Какво да правя, ако други Bluetooth устройства не могат да открият компютъра? ❑ ❑ ❑ ❑ Уверете се, че Bluetooth функцията и на двете устройства е разрешена. Ако индикаторът WIRELESS не свети, включете превключвателя WIRELESS. Не можете да използвате функцията Bluetooth, докато компютърът е в режим на пестене не енергия. Върнете се в нормален режим, след което включете превключвателя WIRELESS. Възможно е компютърът и устройството е да са прекалено отдалечени. Безжичната Bluetooth технология работи най-добре, когато устройствата са в рамките на 10 метра едно от друго. Какво да направя, ако не мога да намеря Bluetooth устройствата, с които искам да комуникирам? ❑ ❑ ❑ Проверете дали функцията Bluetooth на устройството, с което искате да комуникирате, е включена. Вж. ръководството на другото устройство за повече информация. Ако устройството, с което искате да комуникирате, вече комуникира с друго Bluetooth устройство, е възможно то да не може да намери или да не може да комуникира с компютъра. За да разрешите на други Bluetooth устройства да комуникират с компютъра, следвайте тези стъпки: 1 Щракнете върху Старт, изберете Контролен панел, Хардуер и звук, Bluetooth устройства, след което щракнете върху Bluetooth настройки. 2 Щракнете върху раздела Опции и поставете отметка в квадратчето Позволи на устройства с Bluetooth да намират този компютър.