Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Дисплей n158 N Какво да правя, ако външният дисплей не се включва? Ако не можете да смените изходния дисплей с клавишите Fn+F7, трябва да смените настройките за външния дисплей с VAIO Control Center. За да смените настройките, стартирайте VAIO Control Center, изберете контролния елемент за външния дисплей, след което щракнете, за да поставите отметка за смяна на опциите за разпознаване на външния дисплей. След това използвайте да смените изходния дисплей с клавишите Fn+F7. Как да стартирам Windows Aero? Следвайте тези стъпки, за да стартирате Windows Aero: 1 Щракнете върху Старт и Контролен панел. 2 Щракнете върху Персонализиране на цветове в Облик и персонализиране. 3 Щракнете върху Отваряне на свойствата на класически облик за повече цветове. 4 Изберете Windows Aero от опциите Цветова схема в раздела Облик. 5 Щракнете върху OK. За информация за функциите на Windows Aero, като например Windows Flip 3D, вж. Помощ и поддръжка на Windows.

Отстраняване на неизправности > Отпечатване n159 N Отпечатване Какво да правя, ако не мога да отпечатам документ? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Проверете дали принтерът е включен и дали кабелът му е добре свързан към портовете на принтера и на компютъра. Проверете дали принтерът е съвместим с операционната система Windows, инсталирана на компютъра. Може да се наложи да инсталирате софтуера на драйвера за принтера, преди да можете да използвате принтера. За повече информация вж. ръководството, придружаващо принтера. Ако принтерът не функционира, след като компютърът се възстанови от енергопестящ режим (на заспиване или на хибернация), рестартирайте компютъра. Ако с принтера са предоставени функции за двупосочна комуникация, забраняването тези функции от компютъра може да разреши отпечатването. Изпълнете следните стъпки: 1 Щракнете върху Старт и Контролен панел. 2 Щракнете върху Принтер в Хардуер и звук. 3 Щракнете с десен бутон върху иконата на принтера и изберете Свойства. 4 Щракнете върху раздела Портове. 5 Щракнете махнете отметката на Активирай поддръжка за двупосочен режим. 6 Щракнете върху OK. Това ще деактивира функциите за двупосочна комуникация на принтера, като например обмен на данни, следене на състоянието и дистанционен панел.