Views
9 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Микрофон n160 N Микрофон Какво да правя, ако микрофонът ми не работи? Ако използвате външен микрофон, проверете дали той е включен и дали е вкаран правилно в жака за микрофон на компютъра. Как да предотвратя получаването на микрофония? Микрофонията възниква, когато микрофонът приема звуци от устройство за възпроизвеждане на звук, като например високоговорител. За да предотвратите този проблем: ❑ Дръжте микрофона на разстояние от устройството за възпроизвеждане на звук. ❑ Намалете силата на звука на високоговорителите и на микрофона.

Отстраняване на неизправности > Високоговорители n161 N Високоговорители Какво да правя, ако не чувам звук от вградените високоговорители? ❑ ❑ ❑ ❑ Ако използвате програма, която има собствено управление на силата на звука, проверете дали силата на звука е правилно зададена. Вж. помощния файл на програмата за повече информация. Възможно е силата на звука да е изключена с клавишите Fn+F2. Натиснете ги още веднъж. Възможно е силата на звука да е намалена с помощта на бутона VOL-. Натиснете клавиша VOL+, за да увеличите силата на звука достатъчно, за да чувате звук. Проверете управлението на силата на звука в Windows, като щракнете върху иконата за сила на звука в летата на задачите. Какво трябва да направя, ако външните високоговорители не работи? ❑ Прегледайте съветите в Какво да правя, ако не чувам звук от вградените високоговорители? (стр. 161). ❑ Проверете дали високоговорителите са свързани правилно и дали силата на звука е настроена достатъчно силно, за да чувате звук. ❑ Уверете се, че високоговорителите са проектирани за използване с компютър. ❑ Ако високоговорителите имат бутон за заглушаване на звука, изключете бутона. ❑ Ако високоговорители работят с външно захранване, проверете дали те са свързани към източник на захранване. За повече информация вж. ръководството, придружаващо високоговорителите.