Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Търговски

Търговски марки > n170 N Търговски марки Sony, VAIO, емблемата на VAIO, VAIO Control Center, VAIO Power Management, VAIO Power Management Viewer, VAIO Update и “BRAVIA” са търговски марки или регистрирани търговски марки на Sony Corporation. и “Memory Stick”, “Memory Stick Duo”, “MagicGate”, “OpenMG”, “MagicGate Memory Stick”, “Memory Stick PRO”, “Memory Stick PRO-HG”, “Memory Stick Micro”, “M2”, както и емблемата на Memory Stick, са търговски марки или регистрирани търговски марки на Sony Corporation. Walkman е регистрирана търговска марка на Sony Corporation. Blu-ray Disc и емблемата на Blu-ray Disc са търговски марки на Blu-ray Disc Association. Intel, Pentium, Intel SpeedStep и Atom са търговски марки или регистрирани търговски марки на Intel Corporation. Microsoft Windows Vista, емблемата на Windows, както и BitLocker, са търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и други държави. i.LINK е търговска марка на Sony, използвана единствено за да се обозначи, че продуктът има IEEE 1394 връзка. Roxio Easy Media Creator е търговска марка на Sonic Solutions. WinDVD for VAIO и WinDVD BD for VAIO са търговски марки на InterVideo, Inc. ArcSoft и емблемата на ArcSoft са регистрирани търговски марки на ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion е търговска марка на ArcSoft, Inc. ATI и ATI Catalyst са търговски марки на Advanced Micro Devices, Inc. Думата Bluetooth и емблемите са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc., и всяко използване на тези марки от Sony Corporation е с лиценз. Останалите търговски марки и търговски имена са на съответните им притежатели.

Търговски марки > n171 N Думата ExpressCard и емблемите се притежават от PCMCIA и всяко използване на тези марки от Sony Corporation е под лиценз. Останалите търговски марки и търговски имена са на съответните им притежатели. Eмблемата на SD е търговска марка. Емблемата на SDHC е търговска марка. CompactFlash ® е търговска марка на SanDisk Corporation. MultiMediaCard е търговска марка на MultiMediaCard Association. HDMI, емблемата на HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC. “PlaceEngine” е регистрирана търговска марка на Koozyt, Inc. “PlaceEngine” е разработена от Sony Computer Science Laboratories, Inc. и се лицензира от Koozyt, Inc. , “XMB” и “xross media bar” са търговски марки на Sony Corporation и Sony Computer Entertainment Inc. “AVCHD” е търговска марка на Panasonic Corporation и Sony Corporation. Всички останали имена на системи, продукти и услуги са търговски марки на съответните им притежатели. В ръководството не са обозначени знаците или ®. Спецификациите подлежат на промени без предизвестие. Всички останали търговски марки са търговски марки на съответните им притежатели. Не всеки софтуер, показан по-долу, може да са предоставени с вашия модел. Вж. онлайн спецификациите за информация какъв софтуер е достъпен за вашия модел.