Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Първи стъпки

Първи стъпки > Използване на батерията n 22 N ✍ Дръжте батерията в компютъра, докато го свържете директно към променливотоково захранване. Батерията продължава да се зарежда, докато използвате компютъра. Ако нивото на батерията падне под 10%, трябва да включите променливотоковия адаптер, за да заредите батерията, или да изключите компютъра и да поставите напълно заредена батерия. Към компютъра е предоставена литиево-йонна батерия, която може да се зарежда по всяко време. Зареждането на частично разредена батерия не оказва влияние върху експлоатационния й цикъл. Докато се използват някои софтуерни приложения и периферни устройства, компютърът не може да се превключи в режим на хибернация дори когато оставащият експлоатационен цикъл на батерията е кратък. За да избегнете загуба на данни при използване на захранване от батерията, трябва да запазвате често своята информация и да активирате ръчно режим на управление на захранването, като например режим на заспиване или режим на хибернация. Ако батерията се изтощи, докато компютърът е в режим на заспиване, ще загубите всички незапазени данни. Няма да е възможно връщането до предходното състояние на работа. За да избегнете загуба на данни, трябва често да запазвате своята информация. Когато компютърът е включен директно към променливотоково захранване и има поставена батерия, той използва захранване от мрежата.

Първи стъпки > Използване на батерията n 23 N Използване на функциите за зареждане на батерията Можете да персонализирате метода на зареждане на настоящата батери с помощта на Battery Charge Functions. За да удължите експлоатационния цикъл на батерията, разрешете функцията за поддръжка на батерията. Разрешаване на функцията за поддръжка на батерията 1 Щракнете върху Старт, Всички програми и VAIO Control Center. 2 Щракнете върху Power Management, след което изберете Battery Charge Functions. 3 Щракнете върху Advanced. 4 Щракнете, за да изберете Enable Battery Care Function. 5 Изберете желаното максимално ниво на зареждане. 6 Щракнете върху OK. Проверка на капацитета на зареждане на батерията Следвайте стъпките от 1 до 3 в темата Разрешаване на функцията за поддръжка на батерията по-горе и проверете подробната информация. Ако капацитетът на зареждане на батерията е нисък, сменете я с нова оригинална батерия на Sony.