Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Първи стъпки

Първи стъпки > Безопасно изключване на компютъра n 26 N Безопасно изключване на компютъра За да избегнете загуба на данни, изключвайте компютъра правилно, както е описано по-долу. Изключване на компютъра 1 Изключете периферните устройства, свързани към компютъра. 2 Щракнете върху Старт, изберете стрелката до бутона Заключване, а след това щракнете върху Изключване. 3 Отговорете на всички прозорци, които ви предупреждават да запазите документи или да вземете в предвид други потребители, и изчакайте, докато компютърът се изключи автоматично. Индикаторът за захранването се изключва.

Първи стъпки > Актуализиране на компютъра n 27 N Актуализиране на компютъра Задължително инсталирайте най-новите актуализации със следните софтуерни приложения, така че компютърът да работи по-ефективно. ❑ Windows Update Щракнете върху Старт, Всички програми и Windows Update и следвайте екранните инструкции. ❑ VAIO Update 4 Щракнете върху Старт, Всички програми, VAIO Update 4 и VAIO Update Options и следвайте екранните инструкции. ! За да можете да изтегляте актуализации, е необходимо компютърът да е свързан към интернет.