Views
6 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

n 2 N

n 2 N Съдържание Преди употреба ................................................................ 4 Повече информация за компютърa VAIO................. 5 Съображения за ергономичност ............................... 7 Първи стъпки .................................................................... 9 Местоположение на контроли и портове ............... 10 Информация за индикаторите................................. 16 Свързване на източник на електрозахранване..... 17 Използване на батерията ........................................ 18 Безопасно изключване на компютъра ................... 26 Актуализиране на компютъра ................................. 27 Използване на VAIO компютъра................................... 28 Използване на клавиатурата .................................. 29 Използване на тъчпада............................................ 30 Използване на бутоните със специални функции ..................................................................... 31 Използване на вградената камера ......................... 32 Използване на оптичното дисково устройство ..... 33 Използване на Memory Stick картата с памет........ 40 Използване на други модули/карти с памет .......... 45 Използване на интернет .......................................... 51 Използване на мрежата (LAN)................................. 53 Използване на безжична LAN ................................. 54 Използване на Bluetooth функцията ....................... 61 Използване на периферни устройства .........................66 Свързване на външни високоговорители или слушалки ....................................................................67 Свързване на външен дисплей ................................68 Избор на режими на дисплея ...................................75 Използване на функцията за множество монитори ....................................................................77 Свързване на външен микрофон.............................80 Свързване на USB устройство.................................81 Свързване на i.LINK устройство ..............................83 Персонализиране на компютъра VAIO .........................85 Задаване на парола ..................................................86 Използване на VAIO Control Center .........................91 Използване на режимите за пестене на електроенергия .........................................................92 Използване на VAIO Power Management.................97 Промяна на езика на дисплея................................100 Конфигуриране на модема .....................................101 Надстройка на компютъра VAIO .................................103 Добавяне и махане на памет..................................104

n 3 N Предпазни мерки.......................................................... 110 Работа с LCD екрана .............................................. 111 Използване на източника на захранване............. 112 Работа с компютъра ............................................... 113 Използване на вградената камера ....................... 116 Работа с дискове .................................................... 117 Използване на батерията ...................................... 118 Използване на слушалки ....................................... 119 Използване на носителя Memory Stick ................. 120 Използване на вграденото устройство за съхранение .............................................................. 121 Отстраняване на неизправности ................................ 122 Компютър................................................................. 124 Системна защита .................................................... 133 Батерия .................................................................... 134 Вградена камера..................................................... 136 Интернет .................................................................. 138 Работа в мрежа....................................................... 140 Bluetooth технология............................................... 145 Оптични дискове..................................................... 149 Дисплей .................................................................... 153 Отпечатване............................................................ 159 Микрофон ................................................................ 160 Високоговорители................................................... 161 Тъчпад ......................................................................162 Клавиатура...............................................................163 Дискети.....................................................................164 Аудио/видео .............................................................165 Memory Stick карта памет.......................................168 Периферни устройства ...........................................169 Търговски марки ...........................................................170 Забележка .....................................................................172

 • Page 1: N Ръководство за по
 • Page 5 and 6: Преди употреба > По
 • Page 7 and 8: Преди употреба > Съ
 • Page 9 and 10: Първи стъпки > n 9 N П
 • Page 11 and 12: Първи стъпки > Мест
 • Page 13 and 14: Първи стъпки > Мест
 • Page 15 and 16: Първи стъпки > Мест
 • Page 17 and 18: Първи стъпки > Свър
 • Page 19 and 20: Първи стъпки > Изпо
 • Page 21 and 22: Първи стъпки > Изпо
 • Page 23 and 24: Първи стъпки > Изпо
 • Page 25 and 26: Първи стъпки > Изпо
 • Page 27 and 28: Първи стъпки > Акту
 • Page 29 and 30: Използване на VAIO ко
 • Page 31 and 32: Използване на VAIO ко
 • Page 33 and 34: Използване на VAIO ко
 • Page 35 and 36: Използване на VAIO ко
 • Page 37 and 38: Използване на VAIO ко
 • Page 39 and 40: Използване на VAIO ко
 • Page 41 and 42: Използване на VAIO ко
 • Page 43 and 44: Използване на VAIO ко
 • Page 45 and 46: Използване на VAIO ко
 • Page 47 and 48: Използване на VAIO ко
 • Page 49 and 50: Използване на VAIO ко
 • Page 51 and 52: Използване на VAIO ко
 • Page 53 and 54:

  Използване на VAIO ко

 • Page 55 and 56:

  Използване на VAIO ко

 • Page 57 and 58:

  Използване на VAIO ко

 • Page 59 and 60:

  Използване на VAIO ко

 • Page 61 and 62:

  Използване на VAIO ко

 • Page 63 and 64:

  Използване на VAIO ко

 • Page 65 and 66:

  Използване на VAIO ко

 • Page 67 and 68:

  Използване на пери

 • Page 69 and 70:

  Използване на пери

 • Page 71 and 72:

  Използване на пери

 • Page 73 and 74:

  Използване на пери

 • Page 75 and 76:

  Използване на пери

 • Page 77 and 78:

  Използване на пери

 • Page 79 and 80:

  Използване на пери

 • Page 81 and 82:

  Използване на пери

 • Page 83 and 84:

  Използване на пери

 • Page 85 and 86:

  Персонализиране на

 • Page 87 and 88:

  Персонализиране на

 • Page 89 and 90:

  Персонализиране на

 • Page 91 and 92:

  Персонализиране на

 • Page 93 and 94:

  Персонализиране на

 • Page 95 and 96:

  Персонализиране на

 • Page 97 and 98:

  Персонализиране на

 • Page 99 and 100:

  Персонализиране на

 • Page 101 and 102:

  Персонализиране на

 • Page 103 and 104:

  Надстройка на комп

 • Page 105 and 106:

  Надстройка на комп

 • Page 107 and 108:

  Надстройка на комп

 • Page 109 and 110:

  Надстройка на комп

 • Page 111 and 112:

  Предпазни мерки > Р

 • Page 113 and 114:

  Предпазни мерки > Р

 • Page 115 and 116:

  Предпазни мерки > Р

 • Page 117 and 118:

  Предпазни мерки > Р

 • Page 119 and 120:

  Предпазни мерки > И

 • Page 121 and 122:

  Предпазни мерки > И

 • Page 123 and 124:

  Отстраняване на не

 • Page 125 and 126:

  Отстраняване на не

 • Page 127 and 128:

  Отстраняване на не

 • Page 129 and 130:

  Отстраняване на не

 • Page 131 and 132:

  Отстраняване на не

 • Page 133 and 134:

  Отстраняване на не

 • Page 135 and 136:

  Отстраняване на не

 • Page 137 and 138:

  Отстраняване на не

 • Page 139 and 140:

  Отстраняване на не

 • Page 141 and 142:

  Отстраняване на не

 • Page 143 and 144:

  Отстраняване на не

 • Page 145 and 146:

  Отстраняване на не

 • Page 147 and 148:

  Отстраняване на не

 • Page 149 and 150:

  Отстраняване на не

 • Page 151 and 152:

  Отстраняване на не

 • Page 153 and 154:

  Отстраняване на не

 • Page 155 and 156:

  Отстраняване на не

 • Page 157 and 158:

  Отстраняване на не

 • Page 159 and 160:

  Отстраняване на не

 • Page 161 and 162:

  Отстраняване на не

 • Page 163 and 164:

  Отстраняване на не

 • Page 165 and 166:

  Отстраняване на не

 • Page 167 and 168:

  Отстраняване на не

 • Page 169 and 170:

  Отстраняване на не

 • Page 171 and 172:

  Търговски марки > n17

 • Page 173:

  n © 2009 Sony Corporation