Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на тъчпада n 30 N Използване на тъчпада Чрез тъчпада можете да поставяте курсора върху обекти на екрана, да ги избирате, плъзгате и да ги превъртате. Действие Поставяне на курсора Щракване Двукратно щракване Щракване с десен бутон Плъзгане Превъртане Описание Плъзнете пръста си по тъчпада (1), за да поставите курсора (2) върху елемент или обект. Натиснете левия бутон (3) веднъж. Натиснете левия бутон два пъти. Натиснете десния бутон (4) веднъж. В много приложения с това действие се извежда контекстно меню. Плъзнете пръста си по тъчпада, докато държите натиснат левия бутон. Плъзнете пръста си по десния край на тъчпада, за да превъртате вертикално. Плъзнете пръста си по долния край на тъчпада, за да превъртате хоризонтално (функцията за превъртане е достъпна само при приложения, които поддържат свойството за превъртане на тъчпада). ✍ Можете да деактивирате/активирате тъчпада, когато към компютъра е свързана мишка. За да промените настройките на тъчпада, използвайте VAIO Control Center. ! Преди да забраните тъчпада, свържете мишка. Ако забраните тъчпада, преди да сте свързали мишка, за операции с курсора ще можете да използвате само клавиатурата.

Използване на VAIO компютъра > Използване на бутоните със специални функции n 31 N Използване на бутоните със специални функции Компютърът е оборудван със специални бутони, които са в помощ при използване на специфични функции на компютъра. Бутон със специална функция Бутон S1 Бутони VOL-/VOL+ Функции Изпълнява задачата, която е назначена към бутона по подразбиране. Можете да промените назначението по подразбиране с помощта на VAIO Control Center. Намаляване (-) и увеличаване (+) на силата на звука. Бутон Play/Pause бутон Stop бутон Previous track бутон Next track Бутон AV MODE Стартиране или задаване на пауза на възпроизвеждането на CD, DVD или Blu-ray Disc * носител на музикален/видео файл, съхранен на вграденото устройство за съхранение. Спиране на възпроизвеждането на CD, DVD или Blu-ray Disc * носител на музикален/видео файл, съхранен на вграденото устройство за съхранение. Възпроизвеждане на предишната глава/файл по време на възпроизвеждане на видео или предишната песен/файл по време на възпроизвеждане на аудио. Възпроизвеждане на следващата глава/файл по време на възпроизвеждане на видео или на следващата песен/файл по време на възпроизвеждане на аудио. Стартиране на VAIO Launcher за избиране на желания софтуер. Във VAIO Launcher може да промените опциите по подразбиране на софтуера. За да го направите, натиснете и задръжте бутона AV MODE, за да се покаже прозорецът за настройка. * Само за модели с Blu-ray Disc устройства. Използвайте софтуера WinDVD BD за възпроизвеждане.