Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на оптичното дисково устройство n 34 N Вкарване на диск 1 Включете компютъра. 2 Натиснете бутона за изваждане на устройството (1), за да отворите устройството. Тавата на устройството се плъзга навън. 3 Поставете диск в средата на тавата на устройството с етикета, насочен нагоре, и внимателно го натиснете надолу, докато щракне на място. 4 Затворете тавата на устройството, като я натиснете внимателно навътре. ! Не махайте оптичния диск, докато компютърът е в режим на пестене на електроенергия (режим на заспиване или хибернация). Върнете компютъра отново в нормален режим, преди да извадите диска.

Използване на VAIO компютъра > Използване на оптичното дисково устройство n 35 N Поддържани дискови носители Компютърът възпроизвежда и записва CD, DVD и Blu-ray Disc носители в зависимост от закупения модел. Вж. справочната таблица по-долу, за да разберете кой тип оптично дисково устройство какъв тип носители поддържа. ВЗ: за възпроизвеждане и за запис В: за възпроизвеждане, без запис –: нито за възпроизвеждане, нито за запис DVD±RW/ ±R DL/RAM CD- ROM Видео CD Музикален CD CD Extra CD-R/ RW DVD- ROM Видео DVD DVD-R/ RW DVD+R/ RW DVD+R DL (Двуслойни) DVD-R DL (Двуслойни) DVD- BD- RAM *1 *2 ROM В В В В ВЗ В В ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ – – BD-R/RE*3 Blu-ray Disc В В В В ВЗ В В ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ В ВЗ *4 Blu-ray Disc Combo В В В В ВЗ *5 В В ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ В В *1 DVD±RW/RAM дисковото устройство на компютъра не поддържа DVD-RAM касета. Използвайте дискове без касета или със сменяема касета. *2 Запис на данни върху едностранни DVD-RAM дискове (2,6 ГБ), съвместими с DVD-RAM версия 1.0, не се поддържа. DVD-RAM версия 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0 диск не се поддържа. *3 Blu-ray Disc устройството на компютъра не поддържа BD-RE Disc носители във формат версия 1.0 и носители Blu-ray Disc с касета. *4 Поддържа се запис на данни върху BD-R версия 1.1/1.2/1.3 дискове (еднослойни дискове с капацитет от 25 ГБ, двуслойни дискове с капацитет от 50 ГБ) и BD-RE версия 2.1 discs (еднослойни с капацитет от 25 ГБ, двуслойни дискове с капацитет от 50 ГБ). *5 Записването на данни върху дискове Ultra Speed CD-RW не се поддържа.