Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на Memory Stick картата с памет n 42 N ! Задължително дръжте носителя Memory Stick с насочена в правилната посока стрелка, когато го поставяте в слота. За да избегнете повреда на компютъра или на носителя, не поставяйте картата Memory Stick със сила в слота, ако тя не влиза лесно. Преди да използвате носител Memory Stick Micro (M2), го поставете в адаптер за M2 със стандартен размер или M2 с размер Duo. Ако поставите носителя директно в слота за Memory Stick без адаптер, може да не можете да го извадите от слота. Носителят Memory Stick Micro в M2 Duo адаптер може да не работи правилно, ако е поставен допълнително в Memory Stick Duo адаптер. Изваждане на носител Memory Stick ! Не изваждайте носителя Memory Stick, докато свети индикаторът за използване на носителя. Ако го направите, може да загубите информация. Зареждането на големи обеми от данни може да отнеме известно време, така че се уверете, че индикаторът не свети, преди да извадите носителя Memory Stick. 1 Проверете дали индикаторът за използване на носителя е изключен. 2 Натиснете носителя Memory Stick навътре в компютъра и го пуснете. Носителят Memory Stick ще се извади. 3 Издърпайте носителя Memory Stick от слота. ! Винаги изваждайте внимателно носителя Memory Stick, за да не изскочи внезапно.

Използване на VAIO компютъра > Използване на Memory Stick картата с памет n 43 N Форматиране на носител Memory Stick Форматиране на носител Memory Stick Носителят Memory Stick е форматиран с фабричната настройка по подразбиране и е готов за използване. Ако искате да форматирате повторно носителят с компютъра, следвайте тези стъпки. ! Задължително използвайте устройството, създадено за форматиране на носителя, което да поддържа носителя Memory Stick, когато форматирате носителя. При форматиране на носителя Memory Stick се изтриват всички данни в него. Преди да форматирате носителя, се уверете, че в него няма ценна информация. Не изваждайте носителя Memory Stick от слота по време на форматиране. Това може да доведе до неизправност. 1 Внимателно плъзнете носителя Memory Stick в слота, докато той щракне на място. 2 Щракнете върху Старт и Компютър, за да отворите прозореца Компютър. 3 Щракнете с десния бутон върху иконата на носителя Memory Stick и изберете Форматиране. 4 Щракнете върху Възстанови настройките по подразбиране. ! Размерът на единицата за заделяне и файловата система може да се променят. Не избирайте NTFS от падащия списък Файлова система, тъй като това може да доведе до неизправност. ✍ Процесът по форматиране ще завърши по-бързо, ако изберете Бързо форматиране в Опции на форматиране. 5 Щракнете върху Старт. 6 Следвайте инструкциите на екрана. ! Форматирането на носителя Memory Stick може да отнеме известно време в зависимост от типа на носителя.