Views
4 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на други модули/карти с памет n 48 N Поставяне на SD карта с памет 1 Намерете слота за SD карта с памет. 2 Хванете SD картата с памет така, че стрелката да сочи надолу и към слота. 3 Внимателно плъзнете SD картата с памет в слота, докато тя щракне на място. Не я вкарвайте със сила в слота. ✍ Ако SD картата с памет не влиза лесно в слота, я извадете внимателно и проверете дали я вкарвате в правилната посока.

Използване на VAIO компютъра > Използване на други модули/карти с памет n 49 N Изваждане на SD карта с памет 1 Проверете дали индикаторът за използване на носителя е изключен. 2 Натиснете SD картата с памет към компютъра и я пуснете. SD картата с памет ще се извади. 3 Издърпайте SD картата с памет от слота.