Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Преди

Преди употреба > n 4 N Преди употреба Поздравяваме ви за покупката на този компютър Sony VAIO ® и ви приветстваме с добре дошли в екранното Ръководство за потребителя. Sony съчета водещи аудио, видео, компютърни и комуникационни технологии с цел осигуряване на работа с личния компютър на високо ниво. ! Външните изгледи, показани в илюстрациите в това ръководство, може да се различават малко от тези на компютъра. Информацията в предоставените ръководства, включително настоящото Pъководство за потребителя, е предназначена за потребители на компютри VAIO с 32-битовата версия на операционната система Microsoft ® Windows Vista ® . Може да има разлика в информацията, когато на компютъра е инсталирана с 64-битовата версия на операционна система. Откриване на спецификации Някои функции, опции и предоставени елементи може да не са налични на вашия компютър. За информация относно конфигурацията на компютърa посетете уеб сайта на VAIO Link http://www.vaio-link.com.

Преди употреба > Повече информация за компютърa VAIO n 5 N Повече информация за компютърa VAIO Този раздел предоставя информация за поддръжката на компютърa VAIO. 1. Печатна документация ❑ ❑ ❑ Кратко ръководство за потребителя – Общ преглед на връзката между компонентите, информация за настройката и др. Ръководство за отстраняване на неизправности и възстановяване Разпоредби, Гаранция, EULA и Сервизна поддръжка 2. Екранна документация ❑ ❑ Ръководство за потребителя (това ръководство) – Функции на компютъра и информация за разрешаване на често срещани проблеми. За да видите това екранно ръководство: 1 Щракнете двукратно върху иконата Me&My VAIO на работния плот. 2 Щракнете върху Menu, Me&My VAIO, I Need Help и VAIO User Guide. 3 Отворете папката за вашия език. 4 Изберете ръководството, което искате да прочетете. ✍ Можете ръчно да отидете до ръководствата за потребителя, като изберете Компютър > VAIO (C:) (устройството C) > Documentation > Documentation и отворите папката за вашия език. Помощ и поддръжка на Windows е подробен ресурс за практични съвети, уроци и демонстрации, които ще ви помогнат да се научите как да използвате компютъра. За да влезете в Помощ и поддръжка на Windows, щракнете върху Старт , след което върху Помощ и поддръжка или натиснете и задръжте клавиша Microsoft Windows, след което натиснете клавиша F1.