Views
5 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на други модули/карти с памет n 50 N Бележки за използването на карти с памет Общи бележки за използването на картите с памет ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Уверете се, че използвате карти с памет, съвместими с поддържаните стандарти от компютъра. Задължително дръжте картата с памет с насочена в правилната посока стрелка, когато я поставяте в слота. За да избегнете повреда на компютъра или на картата, не поставяйте картата с памет със сила в слота, ако тя не влиза лесно. Внимавайте при вкарване или изкарване на картата с памет от слота. Не го вкарвайте в слота и не го изкарвайте от там със сила. Не изваждайте картата с памет, докато свети индикаторът за достъп до носителя. Ако го направите, може да загубите информация. Не се опитвайте да вкарате различен тип карта с памет или адаптер за карта с памет в слота за карта с памет. Несъвместима карта с памет или адаптер за такава карта може да доведе до затруднения при махането от слота и до щети по компютъра. Бележки за използването на SD картите с памет ❑ Компютърът е тестван и е съвместим само с основните карти с памет, достъпни на пазара към януари 2009 г. Не се гарантира обаче съвместимост за всички карти с памет, които отговарят на същите спецификации като съвместимите носители. ❑ ❑ Изпробвани са SD карти с памет с капацитет до 2 ГБ и SDHC карти с памет с капацитет до 32 ГБ и е счетено, че са съвместими с компютъра. Слотът за SD карта с памет на компютъра не поддържа функцията за високоскоростен обмен на данни на SD и SDHC карти с памет.

Използване на VAIO компютъра > Използване на интернет n 51 N Използване на интернет Преди да използвате интернет, трябва да се регистрирате с даден интернет доставчик и да настроите устройствата, необходими за свързване на компютъра в интернет. Вашият интернет доставчик може да предлага следните типове интернет връзки: ❑ Домашна оптика (FTTH) ❑ Цифрова абонатна линия (DSL) ❑ Кабелен модем ❑ Сателит ❑ Комутируема връзка Обърнете се към вашия интернет доставчик за подробна информация относно необходимите устройства за интернет, както и за това как да свържете компютъра в интернет. ✍ За да свържете компютъра към интернет посредством безжична LAN връзка, трябва да настроите безжичната LAN мрежа. За допълнителна информация вж. Използване на безжична LAN (стр. 54). ! При свързване на компютъра към интернет, не забравяйте да вземете необходимите предпазни мерки за защита на компютъра от онлайн заплахи. Ако компютърът ви е снабден с вграден модем, може да се наложи да свържете външен модем, например телефонен USB модем, DSL модем или кабелен модем към компютъра. За подробна информация относно настройката на връзката и конфигурацията на модема вж. съответното ръководство към вашия модем.