Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на интернет n 52 N Свързване на телефонен кабел ! Следната процедура се отнася само за модели с вгарден модем. 1 Вкарайте единия край на кабела (1) в порта за модем на компютъра. 2 Вкарайте другия край в телефонната розетка (2). ! Компютърът не работи с линии за колективно ползване, не може да се свързва към монетни телефони и не може да работи с няколко телефонни линии или частна телефонна централа (PBX). Някои от тези връзки може да доведат до допълнителен електрически ток и да причинят неизправност във вградения модем. Ако свържете телефонен кабел, минаващ през сплитер, модемът или свързаното устройство може да не работи правилно. Настройване на комутируема връзка към интернет ! Следната процедура се отнася само за модели с вгарден модем. 1 Щракнете върху Старт и Контролен панел. 2 Щракнете върху Свързване с интернет в Мрежа и интернет. Появява се прозорецът Свързване с интернет. 3 Щракнете върху Набиране. 4 Следвайте инструкциите на екрана.

Използване на VAIO компютъра > Използване на мрежата (LAN) n 53 N Използване на мрежата (LAN) Не можете да свържете компютъра към мрежи от тип 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T с кабел за Ethernet мрежа. Свържете единия край на мрежовия кабел (не е доставен в комплекта) към порта за мрежа (Ethernet) на компютъра, а другия край – към мрежата. За по-подробни настройки и за устройствата, необходими за свързване към мрежа, попитайте своя мрежови администратор. ✍ Компютърът може да се свърже към мрежа с настройките по подразбиране. ! Не включвайте телефонен кабел в мрежовия (Ethernet) порт на компютъра. Ако мрежовият (Ethernet) порт е свързан към една от телефонните линии, споменати по-долу, високият електрически ток към порта може да причини щети, прегряване или пожар. - Телефонни кабели за домашна (интерком високоговорител) или бизнес употреба (бизнес телефон с няколко линии) - Обществена абонатна телефонна линия - Частна телефонна централа (PBX)