Views
1 month ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на безжична LAN n 58 N Комуникация с точка на достъп (инфраструктурна връзка) Инфраструктурна е мрежа, която разширява съществуваща кабелна локална мрежа до безжични устройства, като предоставя точка на достъп (не е доставена в комплекта). Точката на достъп свързва безжичната и кабелната LAN мрежи и играе ролята на централен контролер за безжичната LAN мрежа. Точката на достъп координира прехвърлянето и получаването от множество безжични устройства в рамките на определен обхват. Точката на достъп избира канала, който да използва в инфраструктурна мрежа. ! За повече информация за избора на канал, който да използва точката на достъп, вж. ръководството, придружаващо точката на достъп.

Използване на VAIO компютъра > Използване на безжична LAN n 59 N Свързване към безжична мрежа 1 Уверете се, че е настроена точка на достъп. За повече информация вж. ръководството, придружаващо точката на достъп. 2 Включете превключвателя WIRELESS. 3 Щракнете върху бутона до или над желаната опция за безжична връзка в прозореца VAIO Smart Network. Уверете се, че индикаторът WIRELESS свети. ! Безжичната LAN връзка (IEEE 802.11a стандарт), която използва само честотата от 5 ГХц, налична само при някои модели, е забранена по подразбиране. За да арзрешите връзката по честота от 5 ГХц, трябва да изберете опцията за използване на честота от 5 ГХц или и двете честоти от 2,4 ГХц и 5 ГХц в раздела WLAN в прозореца с настройки VAIO Smart Network. 4 Щракнете с десния бутон върху или върху на лентата на задачите и изберете Свързване към мрежа. 5 Изберете желаната точка на достъп и щракнете върху Свързване. ✍ За WPA-PSK или WPA2-PSK удостоверяване трябва да въведете парола. За паролата големите и малките букви имат значение и тя трябва да бъде текстов низ, дълъг между 8 и 63 символа, или шестнадесетичен низ от 64 символа.