Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на безжична LAN n 60 N Спиране на комуникации по безжична LAN За спиране на безжичната LAN връзка Щракнете върху бутона до или над иконата WLAN в прозореца VAIO Smart Network. ! Изключването на функцията за безжична LAN, докато се използват дистанционно документи, файлове или ресурси, може да доведе до загуба на данни.

Използване на VAIO компютъра > Използване на Bluetooth функцията n 61 N Използване на Bluetooth функцията Можете да установите безжична комуникация между компютъра и други Bluetooth ® устройства, като наример друг компютър или мобилен телефон. Можете да прехвърляте данни между тези устройства без кабел и в обхват до 10 метра на открито пространство. Бележки за използването на Bluetooth функцията ❑ ❑ ❑ Скоростта на обмен на данни зависи от следните условия: ❑ Препятствия, например стени, намиращи се между устройствата; ❑ Разстояние между устройствата; ❑ Използван материал в стените; ❑ Близост до микровълни и безжични телефони; ❑ Радиочестотни смущения и други условия на околната среда; ❑ Конфигурация на устройствата; ❑ Тип софтуерно приложение; ❑ Тип операционна система; ❑ Едновременно използване на функциите за безжична LAN връзка и Bluetooth на компютъра; ❑ Размер на обменяния файл. Поради ограниченията на стандарта за Bluetooth, е възможно понякога големи файлове да бъдат повредени по време на непрекъснат обмен, поради електромагнитни смущения в околната среда. Всички Bluetooth устройства трябва да са официално одобрени, за да се гарантира, че се поддържат приложимите изисквания по стандарт. Дори ако отговарят на стандартите, работата, спецификациите и работните процедури на отделните устройства може да се различават. Обмен на данни може да не е възможен при всички ситуации.