Views
3 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на Bluetooth функцията n 62 N ❑ ❑ ❑ ❑ Някои видео и аудио устройства може да са синхронизирани, ако възпроизвеждате видео на компютъра с аудио от свързано Bluetooth устройство. Това е често явление при Bluetooth технологията и не е неизправност. 2,4 ГХц лента, с която работят Bluetooth устройства или устройства с безжична LAN, се използва от различни уреди. Bluetooth устройствата използват технологията за намаляване на смущенията от други устройства, които използват същата дължина на вълните. Едновременното използване на функцията Bluetooth и устройства с безжична комуникация може да причини радиосмущения и да доведе до намалени скорости и по-малки разстояния на комуникация от стандартните стойности. ✍ Прочетете ръководството за разпоредби за Bluetooth, преди да използвате тази функция. Функцията Bluetooth може да не работи с други устройства, в зависимост от производителя или версията на софтуера, използвани от производителя. Свързването на няколко Bluetooth устройства към компютъра може да доведе до претоварване на каналите, което да доведе до по-слаба производителност на устройствата. Това е нормално за Bluetooth технологията и не е неизправност.

Използване на VAIO компютъра > Използване на Bluetooth функцията n 63 N Bluetooth сигурност Технологията за безжична Bluetooth връзка има функция на удостоверяване, която ви позволява да изберете с кое устройство да комуникирате. С функцията за удостоверяване можете да предотвратите достъпа на неизвестни Bluetooth устройства до компютъра. При първата комуникация между две Bluetooth устройства трябва да се определи общ ключ за достъп (парола, необходима за удостоверяване) за регистриране на двете устройства. След като устройството бъде регистрирано веднъж, няма нужда от повторно въвеждане на ключа за достъп. ✍ Ключът за достъп може да е различен всеки път, но и при двете устройства трябва да е еднакъв. При определени устройства, като например мишка, не може да се въведе ключ за достъп.