Views
9 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Преди

Преди употреба > Повече информация за компютърa VAIO n 6 N 3. Уеб сайтове за поддръжка Ако имате проблеми с компютъра, можете да посетите уеб сайта на VAIO-Link http://www.vaio-link.com за отстраняване на неизправности. Преди да се свържете с VAIO-Link по телефона, се опитайте да решите проблема, като прочетете предоставената документация и като посетите други уеб сайтове на Sony. ❑ За допълнителна информация относно VAIO и за начините да станете част от разрастващата се общност на VAIO посетете уеб сайта http://www.club-vaio.com. ❑ За закупуване онлайн посетете уеб сайта http://www.sonystyle-europe.com. ❑ За други продукти на Sony посетете уеб сайта http://www.sony.net. Когато се свързвате с VAIO-Link по телефона, си пригответе серийния номер на компютъра VAIO. Серийният номер се намира отдолу, на задния панел или от вътрешната страна на отделението за батерията на компютъра VAIO.

Преди употреба > Съображения за ергономичност n 7 N Съображения за ергономичност Вие ще използвате компютъра като преносимо устройство в множество различни среди. При всеки възможен случай трябва да се опитвате да вземате под внимание следните съображения за ергономичност при използването на компютъра както като неподвижно, така и като преносимо устройство: ❑ Разположение на компютъра – Поставяйте компютъра право пред вас (1). Дръжте долната част на ръцете си хоризонтално (2), китките ви трябва да са в неутрално, удобно положение (3), докато използвате клавиатурата, тъчпада или външна мишка. Горните части на ръцете ви трябва да са разположени естествено до тялото ви. Правете чести почивки, докато използвате компютъра. Прекаленото използване на компютъра може да напрегне очите, мускулите или сухожилията.