Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на периферни устройства > Свързване на външен дисплей n 72 N Свързване на телевизор Можете да свържете телевизор към входящия HDMI порт на компютъра. Свързване на телевизор към компютъра ! За да чувате звук от устройството, свързано към HDMI порта, трябва да смените устройството за възпроизвеждане на звук. За подробни инструкции вж. Как да променя устройството за възпроизвеждане на звук? (стр. 165). 1 Включете захранващия кабел на телевизора (1) към електрически контакт. 2 Включете единия край на HDMI кабела (2) към HDMI порта (3) на компютъра, а другия край – към телевизора. 3 Превключете изходния канал на телевизора на външен сигнал. 4 Настройте системата за конфигуриране на телевизора. ! Ако се използва драйвер за устройството, различен от предоставения от Sony, няма да се покаже изображение и няма да се чуе звук. Винаги използвайте драйвера за устройството, предоставен от Sony за актуализации.

Използване на периферни устройства > Свързване на външен дисплей n 73 N ✍ Вж. ръководството, придружаващо телевизора, за повече информация за инсталирането и използването. HDMI кабелът пренася както видео, така и аудио сигнали. Освен това можете да свържете висококачествен приемник за домашно кино или други декодиращи устройства за съраунд звук от компютъра в телевизора чрез HDMI връзка. Свързване на висококачествени цифрови аудио устройства от компютър към телевизор ! Преди да свържете устройството към компютъра, първо се уверете, че HDMI връзката е настроена между телевизора и приемника за домашно кино или декодиращото устройство за съраунд звук. За да чувате звук от устройството, свързано към HDMI порта, трябва да смените устройството за възпроизвеждане на звук. За подробни инструкции вж. Как да променя устройството за възпроизвеждане на звук? (стр. 165). 1 Включете телевизора и настройте входящия му порт към входящ порт на HDMI. 2 Включете приемника за домашно кино или декодиращото устройство за съраунд звук и настройте входящия му порт към входящият порт на HDMI. 3 Включете единия край на HDMI кабела към HDMI порта на приемника за домашно кино или към декодиращото устройство за съраунд звук, а другия край – към HDMI порта на компютъра. 4 Натиснете клавишите Fn+F7, за да промените изходния дисплей на свързания телевизор. ✍ Можете да настроите разделителната способност на екрана на свързания телевизор от компютъра. За подробната процедура вж. Защо на екрана не се показва видео? (стр. 155). При HDMI връзката силата на звука може да се настрои само чрез свързаното аудио устройство. Компютърът няма контрол над изходящата сила на звука на свързаните към него устройства.