Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на периферни устройства > Свързване на външен дисплей n 74 N Свързване на проектор Можете да свържете проектор (напр. LCD проектора на Sony) към компютъра. Свързване на проектор 1 Свържете захранващия кабел (1) на проектора към електрически контакт. 2 Включете кабела на дисплея (2) към порта за монитор (3) a на компютъра. 3 Включете аудиокабела (4) към жака за слушалки (5) i на компютъра. 4 Включете кабела на дисплея и аудио кабела към порта и жака на проектора (6).

Използване на периферни устройства > Избор на режими на дисплея n 75 N Избор на режими на дисплея Когато е свързан външен дисплей, можете да изберете или екрана на компютъра, или свързания дисплей, който да използвате като основен монитор. Ако искате да работите на екрана на компютъра и на външния дисплей едновременно, вж. Използване на функцията за множество монитори (стр. 77) за повече информация. Процедурата за избор на дисплей зависи от видео контролера, използван в компютъра. вж. спецификациите, за да проверите конфигурацията на вашия компютър. Избор на дисплей ✍ Може да не можете да изведете едно и също съдържание на екрана на компютъра и на външния дисплей или проектор едновременно в зависимост от вида на външния дисплей или проектор. ❑ Преди да включите компютъра, включете външния дисплей. На модели с Intel Graphics Media Accelerator 1 Щракнете с десен бутон върху работния плот и изберете Персонализиране. 2 Щракнете върху Настройки на дисплей. 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да смените настройките.