Views
9 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на периферни устройства > Избор на режими на дисплея n 76 N ❑ ❑ На модели с NVIDIA видео контролер 1 Щракнете върху Старт и Контролен панел. 2 Щракнете върху Допълнителни опции. 3 Щракнете върху NVIDIA Control Panel. 4 Изберете опцията за настройване на дисплея в Display. 5 Следвайте инструкциите на екрана, за да смените настройките. На модели с ATI видео контролер Когато към компютъра е свързан външен дисплей, може да променяте главната настройка (или настройката за дублиране) по следния начин: 1 Щракнете върху Старт, Всички програми, след което изберете Catalyst Control Center. 2 Щракнете върху CCC. 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да смените настройките. Вж. помощния файл за повече информация.

Използване на периферни устройства > Използване на функцията за множество монитори n 77 N Използване на функцията за множество монитори Функцията за множество монитори ви позволява да разпределите части от работния плот между отделни дисплеи. Например, ако сте свързали външен дисплей към порта за монитор, екранът на компютъра и външният дисплей могат да функционират като един работен плот. Процедурата за използване на функцията за множество монитори зависи от видео контролера, използван в компютъра. вж. спецификациите, за да проверите конфигурацията на вашия компютър. Можете да местите курсора от единия на другия дисплей. Това ви дава възможност да приплъзвате обекти, като например прозорец на отворено приложение или лента с инструменти, от единия дисплей на другия.