Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Персонализиране на компютъра VAIO > Задаване на парола n 86 N Задаване на парола Използвайте функциите на BIOS, за да зададете паролата. След като зададете паролата, ще трябва да я въвеждате след показване на емблемата на VAIO, за да стартирате компютъра. Паролата при включване ви позволява да предпазите компютъра от неупълномощен достъп. Добавяне на парола при включване Паролата при включване е предоставена, с цел да предпазите компютъра от неупълномощен достъп. Има два типа пароли за включване: компютърната парола и потребителската парола. Компютърната парола се предоставя, за да могат потребители с администраторски права на компютъра да променят всички опции за настройка в екрана за настройване на BIOS, както и да стартират компютъра. Паролата за потребителя е предоставена, за да се позволи на стандартните потребители да сменят някои от опциите за настройване на BIOS, както и да стартират компютъра. За да зададете парола за потребители, първо трябва да зададете парола за компютъра. ! След като зададете паролата при включване, няма да можете да стартирате компютъра, без да я въведете. Не забравяйте паролата. Запишете я и я дръжте на сигурно и недостъпно за други хора място. Ако забравите паролата за включване и имате нужда от помощ за нулирането й, ще ви бъде наложена такса за нулиране на паролата, а също така може да се наложи компютърът да се изпрати на сервиз, за да се нулира паролата.

Персонализиране на компютъра VAIO > Задаване на парола n 87 N Добавяне на парола при включване (парола за компютъра) 1 Включете компютъра. 2 Натиснете клавиша F2, когато се появи емблемата на VAIO. Ще се появи екранът за настройка на BIOS. Ако екранът не се появи, рестартирайте компютъра и натиснете клавиша F2 няколко пъти, когато се появи емблемата на VAIO. 3 Натиснете клавиша < или ,, за да изберете Security, за да се покаже разделът Security, изберете Set Machine Password, след което натиснете клавиша Enter. 4 В екрана за въвеждане на парола въведете паролата два пъти и натиснете клавиша Enter. Паролата може да се състои от максимално 32 буквено-цифрени знака (включително интервали). 5 Изберете Password when Power On в Security и натиснете клавиша Enter. 6 Сменете настройката от Disabled на Enabled. 7 Натиснете клавиша < или ,, за да изберете Exit, изберете Exit Setup, след което натиснете клавиша Enter. В прозореца за потвърждение натиснете клавиша Enter.